Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Skadedjur

Skadedjur och ohyra kan göra stor skada genom att angripa livsmedel, textilier, träslag och människor. Fastighetsägaren ansvarar för att hålla fastigheten fri från ohyra och skadedjur samt att sanera om det uppstår problem. Det är viktigt att bekämpa skadedjur och ohyra så fort problem uppstår.

Om du hittar skadedjur i din lägenhet

Hittar du ohyra eller andra skadedjur i din hyreslägenhet är det viktigt att du kontaktar fastighetsägaren eller hyresvärden, som har det huvudsakliga ansvaret för åtgärda problemet. Detta gäller även i de fall där du som hyresgäst har orsakat ohyran. Bor du i bostadsrätt måste du meddela problemet till bostadsrättsföreningen.

Om du inte är nöjd med fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningens hantering av olägenheten kan du vända dig till oss och vår verksamhet Bygg Miljö, som är tillsynsmyndighet och för att få löst problemet.

Skadedjur i villa

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i din bostad, en enkel metod att bli av med problemen är städning. Du kan själv också minska problemet genom att inte sprida mat eller ställa sopor så att det blir tillgängligt för skadedjur. Ibland kan djur och insekter även sprida smitta.

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Tips på hur du förebygger problem skadedjur

Det finns många sätt att förebygga ohyra och skadedjur:

  • Håll rent i bostadsutrymmen, städa undan matrester och håll ordning.
  • Håll det rent vid din sophantering, säkra så att råttor inte når in i sopkärl eller utrymme. Töm soporna ofta.
  • Städa och håll rent i trädgård ta bort fallfrukt. Se till så att råttor eller möss inte kan kommer åt matrester som komposteras.
  • Se till att råttsäkra fastigheten så att gnagarna inte kommer in, täta eller sätt upp nät.
  • Var uppmärksam på tecken på skadedjur eller ohyra. Kontakta gärna en skadedjursbekämpningsfirma för rådgivning.

Vad är skadedjur?

Skadedjur och ohyra kan orsaka sanitära olägenheter och göra stor skada. Det finns ingen exakt definition av vilka djur som är skadedjur eller ohyra. Alla djur som kan innebära en skada på egendom, orsaka obehag eller vara en hälsorisk för människor kan upplevas som skadedjur eller ohyra. Till exempel mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, vägglöss, kackerlackor, möss, råttor, sorkar, lämlar och kråkor.

Vilda djur som rör sig i närheten av våra bostäder kan också räknas som skadedjur. Till exempel rådjur, grävlingar och förvildade katter kan också räknas som skadedjur.

Råttor och fåglar

Information om råttor och fåglar finns på sidan Vilda djur och skyddsjakt

Sidan uppdaterad: 2024-03-02