Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ovårdade tomter

Plan-och bygglagsstiftningen ställer krav på att du som fastighetsägare ska hålla din tomt i ett vårdat skick och sköta den så att risken för olycksfall begränsas. Det betyder att du måste hålla ordning på och ta hand om din tomt.

Skräpiga tomter fyllda med föremål som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot kan ses som ovårdat. En hög häck, träd eller buskar som skymmer sikten vid utfarter och korsningar kan ses som en olägenhet för omgivning och trafikanter.

Upplever du att en tomt är ovårdad eller skräpig?

Om du upplever att en tomt är ovårdad och skräpig kan du vända dig till vår verksamhet Bygg Miljö som har tillsyn över sådana ärenden.

Nedskräpning i naturen

Ibland skräpar människor ner i naturen, trots att det är förbjudet. Om du hittar en samlad mängd skräp, eller en skrotbil, anmäl det till oss.

Din anmälan behöver innehålla följande uppgifter:

  • Uppgifter om en platsen för nedskräpningen, skicka gärna med en karta där du har märkt ut placeringen. Du kan hämta en karta i vår kartportal. Länk till annan webbplats.
  • En beskrivning av vad det är för skräp.
  • Hur länge du sett skräpet ligga där
  • Om du vet vem som har slängt skräpet där.
  • Eventuell skrotbils registreringsnummer.
  • Skicka gärna med en bild på skräpet.
Kontakta kommunen

Sidan uppdaterad: 2024-06-18