Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fukt och mögel

Om du får fukt- eller mögelproblem inomhus kan det bero på flera olika orsaker. Det kan handla om fel som uppstått när huset byggdes eller som uppkommit i efterhand, exempelvis genom sprickor i fasaden eller läckage i rörgenomföringar, men det kan även bero på bristande ventilation.

Tecken på fuktskador

  • Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak
  • Mögellukt
  • Färg som flagnar
  • Tapeter eller mattor som bubblar sig

Om du misstänker att du har problem med fukt eller mögel i din bostad är det bra att ta tag i det så fort som möjligt. Inomhusmiljön är mycket viktig för hälsan.

Vad gör jag vid problem med fukt i min lägenhet?

Kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. De måste se till att din bostad inte orsakar ohälsa. Om du inte får hjälp kan du vända dig till oss. Hyresvärden eller föreningen kan då behöva utreda problemet. Vi kan ställa krav på åtgärder.

I en bostadsrätt har du ett större ansvar själv för det invändiga i din lägenhet.

Vad gör jag vid problem med fukt i min villa?

Om du bor i villa och har problem med fuktskador är du själv ansvarig för att åtgärda detta. Ditt försäkringsbolag kan ofta hjälpa dig. Det finns många företag som arbetar med fukt- och mögelproblem.

Allmänna lokaler

Upplever du problem med fukt och mögel i en allmän lokal som till exempel skola, förskola, idrottshall eller gym ska du i första hand kontakta den som driver verksamheten. Om du inte får hjälp kan du vända dig till oss. Verksamhetsutövaren kan då behöva utreda problemet. Vi kan ställa krav på åtgärder.

Kontakta kommunen

Sidan uppdaterad: 2024-03-31