Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Elda utomhus och inomhus

Eldning såväl utomhus som inomhus är ofta mysigt, men innebär en del risker. Utomhus behöver du vara försiktig så elden inte sprider sig. Ibland kan det också vara vara förbjudet att elda. Inomhus är det viktigt att elda på rätt sätt eftersom felaktig eldning kan påverka både din och din omgivnings hälsa negativt.

Elda utomhus

Du kan elda ute om det inte är extremt torrt, blåser kraftigt eller råder eldningsförbud. När du eldar måste du se till att elden inte sprider sig eller skadar mark, djur och växter. Tänk på att du alltid eldar på egen risk och att du som tänder brasan också har ansvaret för den.

Om du är ute i naturen ska du helst använda fältkök eller färdig eldstad. Det är oftast säkrare att grilla med kol, briketter eller gasol än med öppen eld. Om du ändå gör upp en öppen eld ska du minimera risken för att den sprids. Försök lägga elden på grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt.

Släck alltid elden ordentligt med vatten och gräv upp marken under askan så att ingen glöd finns kvar eftersom eld kan pyra nere i marken lång tid efter det att du släckt brasan. Tänk också på att torrt gräs lätt tar eld och sprider sig snabbt.

Eldning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ibland är det förbjudet att elda utomhus

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av brandrisken. På vissa platser är det alltid förbjudet att elda, till exempel i skyddade naturområden. Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud hittar du på räddningstjänstens webbplats.

Räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats.

Grillning med kol på iordningställda grillplatser kan vara tillåtet även om det råder eldningsförbud, men inte alltid.

Eldning av trädgårdsavfall

Under vår- och höststädning av din trädgård kan det bli en hel del ris, kvistar och löv. Det bästa är att du komposterar det i en trädgårdskompost. Då tar du tillvara de näringsämnen som finns i trädgårdsavfallet och kan använda det till nästa års rabatter. Du kan också lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen.

Nya regler för privat eldning av trädgårdsavfall 14 juni


Från och med den 14 juni 2024 gäller återigen nya regler för privat eldning av trädgårdsavfall. Utifrån beslut i kommunfullmäktige är det nu godkänt att elda trädgårdsavfall utan dispensansökan. För eldning i offentliga sammanhang krävs fortfarande dispensansökan.

Trädgårdsavfall är växtdelar, gräsklipp, löv och grenar som kommer från skötsel av privata eller offentliga parker och trädgårdar. Även stubbar och vedartat avfall i form av exempelvis grenar ingår. De nya reglerna innebär att du kan elda trädgårdsavfall på din egen tomt utan att behöva ansöka om dispens. Kommunens tidigare e-tjänst om eldningstillstånd är därför borttagen. Du behöver fortfarande följa de regler som finns för eldning utomhus.

Elda inte i detaljplanelagt område under sommaren

I Stenungsunds kommun är det inte tillåtet att elda inom detaljplanelagt område under sommarperioden 1 juni till 31 augusti. Övrig tid på året går det bra att elda om det inte råder eldningsförbud. Du måste också tänka på att ta hänsyn till dina grannar då rök och lukt kan leta sig in i ventilationskanaler och orsaka störning. Fuktigt trädgårdsavfall innebär till exempel mycket rök. Se därför till att trädgårdsavfallet är torrt innan du eldar.

Elda inomhus

En brasa kan öka trivseln inomhus, men det är viktigt att elda på rätt sätt eftersom felaktig eldning kan påverka både din och din omgivnings hälsa negativt. Vill du bara ha det mysigt fungerar vedkaminer, brasinsatser, öppna spisar och liknande utmärkt. Men de är inte lämpade för uppvärmning.

På sidan Vedeldning kan du läsa om ved- och pelletspannor för uppvärmning

Anmäl till oss om du vill installera en eldstad

Anmäl till oss om du vill installera en eldstad

Elda ved på rätt sätt

Det är viktigt att känna till hur du ska elda i din eldstad, vedpanna, braskamin, kakelugn eller öppen spis. Eldar du rätt så minimerar du risken för soteld eller överhettning samtidigt som du minskar utsläppen och bidrar till att luften blir bättre där du bor.

Att elda med ved kräver både kunnande och omsorg. Följ gärna de här tumreglerna:

  1. Veden behöver vara lagom torr, vilket innebär en fukthalt på ca 15–20 procent. Som tumregel bör den ha legat utomhus under tak i minst ett halvår men gärna ett år.
  2. Tänd elden uppifrån med braständare eller eller fint huggna vedträn.
  3. Förbränningen behöver ske med god lufttillförsel och vid hög temperatur för att motverka rökutveckling.

Mer om vedeldning på naturvardsverket.se Länk till annan webbplats.

Läs instruktionerna till eldstaden

Innan du börjar elda ska du se till att du har läst igenom instruktionerna som finns till eldstaden. Då vet du hur mycket anläggningen tål och vad den är dimensionerad för. Instruktionen gäller alltså som föreskrift för hur en eldstad ska eldas.

Brand orsakad av eldstäder - information från räddningstjänsten i Storgöteborg Länk till annan webbplats.

Ta hänsyn till dina grannar och miljön

Röken innehåller sot och partiklar och kan ha en negativ inverkan på människors hälsa. Risken för störning varierar beroende på hur du eldar, väderlek, husets läge i förhållande till grannar och vad du har för panna, kamin och spis.

Det är alltid du som eldar som är ansvarig för att röken inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Det är aldrig tillåtet att elda hushållsavfall, gamla möbler och andra grovsopor.

Om du blir störd av att någon eldar

Blir du störd av en granne som eldar ska du i första hand själv ska försöka ta kontakt med den som eldar. Om du upplever att detta inte hjälper kan du kontakta vår Miljöenhet.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14