Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Buller

Det är aldrig helt tyst i ett flerbostadshus eller i ett samhälle, ljud som är trevliga och hör till. Men ljud kan också övergå i buller och upplevas negativt.

Buller från grannar

Ljud från grannar kan upplevas som störande, exempelvis högt ljud från tv, musik, fester och skällande hundar. Oavsett om det gäller hyresrätt, bostadsrätt eller enfamiljshus får boende inte utsätta sina grannar för alltför mycket buller.

Men det går inte heller att inte kräva att det ska vara helt tyst. Normala ljud från exempelvis lekande barn, röster, fotsteg och skottning måste i många fall accepteras.

Om du störs av dina grannar ska du i första hand prata med dem, om det inte hjälper kan du vända dig hyresvärden eller styrelsen i föreningen som i sin tur får utreda störningen och om klagomålet är befogat, alternativt kontakta störningsjour.

Buller i boendemiljön

Om du störs i din boendemiljö av buller från till exempel fläktar ska du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening.

Om du störs av buller från verksamheter som till exempel byggarbetsplatser, industrier eller restauranger ska du kontakta den som orsakar störningen och berätta om problemen.

Om du inte får hjälp från din hyresvärd, bostadsrättsförening eller den som stör kan du göra en anmälan om problem med boendemiljön. Anmäl störningar till Miljöenheten via Kontakta kommunen.

Kontakta kommunen

Vad händer efter jag gjort en anmälan?

Vid en anmälan gör vi en utredning och den som orsakar bullret får möjlighet att yttra sig. Vi kan kräva att den som misstänks orsaka bullret utreder. Det kan innebära att utföra mätningar, beräkningar och andra åtgärder. Det finns olika riktvärden för buller som vi använder i bedömningen. Om vår utredning visar på störande buller kan vi kräva att den som orsakar bullret åtgärdar det.

Buller från trafik

Trafikverket ansvarar för statliga vägar (dessa har ett vägnummer) och järnvägar.

Buller och vibrationer - trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vi är väghållare för de flesta andra större vägarna i kommunen.

Karta över vem som ansvarar för vägen (väghållare)

Det finns olika riktvärden för trafikbuller vid bostäder beroende på när bostaden eller vägen är byggd. Vilka riktvärden som gäller för din bostad hittar du hos Naturvårdsverket.

Riktvärden på Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Om du tycker att din bostad är utsatt för trafikbuller hör du i första hand av dig till väghållaren. Om väghållaren inte utreder eller du inte anser att utredningen är korrekt får du gärna höra av dig till oss och vår Miljöenhet.

Sidan uppdaterad: 2024-06-10

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.