Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kompostera hemma

Om du vill kompostera ditt matavfall, ska du anmäla det i förväg till oss. Vill du bara kompostera trädgårdsavfall behövs ingen anmälan.

Vill du kompostera hemma behöver du anmäla det till oss

Innan du börjar att kompostera ditt organiska hushållsavfall (matavfall) måste du anmäla det till vår miljöenhet.

Din anmälan ska innehålla information om:

  • Vilken typ av kompost du ska använda.
  • Hur många liter komposten rymmer.
  • Kompostens placering på din fastighet. För att kompostera hushållsavfall måste du sköta din kompost så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av din kompost.

Anmälan om att kompostera hemma

Vill du kompostera hemma ansöker du om det via vår digitala tjänst.

Anmälan om kompostering

Vad är kompostering?

Kompostering är en naturlig metod för att bryta ner avfall med hjälp av mikroorganismer. Det ger en näringsrik jord. Jorden kan du kan använda som förbättringsmedel i rabatter och för växter.

Så här komposterar du

Ungefär hälften av det du slänger i den vanliga soppåsen kan komposteras. En lyckad kompost förutsätter en lämplig blandning, så att de arbetande mikroorganismerna får det de behöver av syre, kol, kväve och vatten. God luftning, blandning av kolrikt material som torra löv och sågspån med kväverikt matavfall i en lagom fuktig miljö, det är bra för komposteringsprocessen.

 

Det här kan du lägga i komposten

Det här ska du inte lägga i komposten

Alla slags livsmedel, råa och tillagade

Fimpar eller snus

Kaffe- och tesump

Innehållet i dammsugarpåsar

Filterpåsar

Blöjor

Äggskal

Tyg

Skal från skaldjur

Kalk

Blött hushållspapper

Gyttja eller lera

Krukväxter

Stora mängder vedaska

Äggkartonger

Grillkol

Kutterspån från små husdjur

Kattsand

Trädgårdsavfall (tänk på att matavfall inte får läggas i en kompost avsedd för enbart trädgårdsavfall)

Grova grenar eller sjuka växtdelar

Välj en lämplig behållare

Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga den själv. Behållaren ska ha lock, väggar och botten och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Om du ska ha nät som botten får hålen därför inte vara större än 7 mm i diameter.

För att kompostera hushållsavfall måste du du sköta din kompost så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dina grannar innan du väljer placering av din kompost. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden.

Hur stor kompost behöver jag?

En stor kompostbehållare är lättare att hålla igång än en liten. Den fryser inte heller lika lätt på vintern. En isolerad kompost bör rymma minst 50 liter per person, en oisolerad cirka 100 liter per person. Om du även vill kompostera trädgårdsavfall i samma behållare behöver den vara ännu större. Av 100 liter hushållsavfall och strö blir det cirka 25 liter färdig kompostjord. Det kan ta upp till två år för en kompost att bli färdig beroende på typ av kompostbehållare, kompostmaterial och hur komposten skötts.

Bokashi

Bokashi är en form av kompostering av matavfall, där vissa mikrober påbörjar nedbrytningen av matavfallet i en syrefattig miljö. Efter en tid grävs matavfallet ner i marken för att efterkomposteras.

Det finns några saker att tänka på vid kompostering med bokashi. Du måste följa instruktionerna om antal dagar som matavfallet ska stå innan det grävs ner. Det är viktigt att materialet från bokashin grävs ned djupt och täcks så att det inte kan grävas upp av djur. Under vintern behöver du kunna mellanlagra matavfallet i en varmkompost, när det inte går att gräva ned materialet. Information om mellanlagring ska beskrivas i anmälan.

Kompostering av trädgårdsavfall

Du behöver inte anmäla till oss om du bara vill kompostera trädgårdsavfall. Däremot måste du placera komposten och sköta om den så att den inte stör dina grannar. Tala därför gärna med dem om placeringen innan du sätter igång.

Med trädgårdsavfall menas blommor, blast, fallfrukt, gräsklipp, löv, ogräs och ris.

Växtavfall från invasiva arter ska lämnas på återvinningscentralen

På grund av invasiva växtarters förmåga att spridas och orsaka stora skador, behöver frökapslar, växt- jord- och rotdelar av växterna hanteras separat på en återvinningscentral för minimera risken att arterna sprids vidare. Till exempel får därför inte björnloka, parkslide, jättebalsamin, och jätteloka läggas i komposten.

Växtavfallet från dessa och andra invasiva arter ska istället lämnas på återvinningscentralen inpackade i förslutna sopsäckar som sedan läggs i containern för brännbart.

Tänk på att lägga alla delar från rot, stjälk och blad i sopsäckar. Även små delar som lämnas kvar slår snabbt rot och blir till nya plantor.

Återvinningscentraler

Sidan uppdaterad: 2024-06-14