Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är det avfall som uppstår vid olika typer av byggprojekt. Exempelvis när du renoverar, bygger eller river en fastighet.

När du river eller bygger om blir det stora mängder restmaterial och avfall. Bland restmaterialet finns ofta till exempel trä, skrot, tegel och betong. Det kan utnyttjas som en resurs. Bland avfallet finns ofta farligt avfall, som kan vara skadligt för vår hälsa och miljön

Kommunen ansvarar för hanteringen av bygg- och rivningsavfall som uppstår när privatpersoner och bostadsrättsföreningar själva renoverar. Vi är inte ansvariga för bygg- och rivningsavfall som uppstår i en yrkesmässig verksamhet, till exempel om man anlitat en hantverkare för ombyggnation eller renovering.

Bygg- och rivningsavfall för privatpersoner

Du kan göra dig av med ditt bygg- och rivningsavfall genom att själv transportera och lämna ditt avfall på Kläpp återvinningscentral. Du kan också anlita en av kommunen godkänd entreprenör för fastighetsnära hämtning av avfallet.

Du kan kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer om du behöver hjälp med att beställa hämtning av ditt bygg- och rivningsavfall. Vi har avtal med:

  • PreZero
  • Remondis

Sidan uppdaterad: 2024-05-27