Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Regler och riktlinjer

Här finns alla regler, riktlinjer och villkor för de tjänster och abonnemang som vi erbjuder. Det är viktigt att du känner till dessa, då några av dem handlar om vad du som abonnent behöver göra för att vi ska kunna utföra tjänsterna.

Avgifter

Avfallsverksamheten finansieras med avgifter. Avgifterna bestäms av kommunfullmäktige i en avfallstaxa. I den står det vad olika abonnemang och tjänster kostar. Din avgift består av en fast och en rörlig del, den rörliga avgiften beror på vilket abonnemang du väljer.

Avgifter för avfallshämtning - Avfallstaxa Pdf, 594 kB.

Autogiro och e-faktura

Om du är ansluten till en internetbank kan du betala dina fakturor från oss som e-faktura. Detta anmäler du hos din bank. Du kan också välja att betala via autogiro, då dras betalningen dras automatiskt på rätt dag.

Anmäl autogiro Pdf, 151 kB.

Hämtning av hushållsavfall

Ditt kärl blir tömt under dagen enligt det tömningsschema du fått. En mer precis tid kan vi inte ge då vi kan behöva ändra körrundan emellanåt eller får problem under rundans gång. Hämtningsdagar kan ändras vid helgdagar.

När töms mitt kärl?

Ditt ansvar vid hämtning

  • Om du normalt sett inte har kärlet på tömningsplatsen ska det dras fram senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Ett tips är att ställa ut kärlet redan kvällen före.
  • Kärlet ska stå väl synligt och inte blockeras av något, till exempel nedhängande grenar.
  • Kärlet ska stå vänt med draghandtaget mot hämtarna. Draghandtaget är på motsatt sida i jämförelse med lockets lyfthandtag.
  • Tänk på att det är ditt ansvar som fastighetsägare att att skotta och halkbekämpa fram till ditt kärl under vintertid. Det är viktigt för oss som hämtar så vi minimerar risker för skador i vårt arbete.
  • Om ditt kärl går sönder behöver du meddela oss. Ring eller mejla till medborgarservice och berätta vilket kärl det gäller.
  • Mer detaljerade regler finns i den lokala avfallsföreskriften.

Sortering och paketering av avfall

Det är viktigt att du sorterar och paketerar avfallet rätt, på så sätt kan allt avfall bli till nytta igen. Det blir till nya förpackningar, nytt material, biogas och biogödsel eller till energi.

Sortera ditt avfall

Det är också viktigt att paketera restavfall och matavfall på rätt sätt för att hämtningen ska fungera smidigt och tryggt för våra medarbetare.

Restavfall

Restavfall ska paketeras så att inget kan ramla ut eller damma vid tömning. Det går bra att lägga restavfallet i en påse som försluts, bara påsen klarar tömningen och inte går sönder. Paketeringen är viktig ur arbetsmiljösynpunkt så att vår personal inte hanterar dammande, stickande, skärande eller kladdande avfall. Våra chaufförer har inte möjlighet att ta hand om restavfall som ligger löst eller om något ramlar på gatan.

Matavfall

Matavfall ska läggas i en brun papperspåse avsedd för matavfall. Andra typer av påsar ska inte användas. Påsar som är komposterbara, nedbrytbara eller gjorda av så kallad bioplast får inte användas. Dessa påsar kan orsaka driftstopp i behandlingen.

Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Alla kommuner ska ha en renhållningsordning där det står vilka regler som gäller. Renhållningsordningen består av en avfallsplan och avfallsföreskrifter.

Stenungsund har en gemensam avfallsplan med hela Göteborgsregionen.

Ta del av avfallsplanen på Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om avfallshantering

I föreskrifterna beskrivs alla regler som gäller för avfall i kommunen.

Lokala avfallsföreskrifter Pdf, 412 kB.

Sidan uppdaterad: 2024-06-17