Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förebygg och minimera ditt avfall

När du minskar ditt avfall så minskar du också din påverkan på klimatet. På den här sidan kan du läsa tips om hur du kan förebygga och minimera ditt avfall – och samtidigt få mer pengar över.

Återvinna är bra, men förebygga är bäst

Ett vanligt missförstånd är att avfall minskar när det sorteras och återvinns, men det minskar inte avfallsmängderna. Det bästa avfallet är det som inte blir av.

Avfallstrappan

Avfallstrappan (avfallshierarkin) är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr i fem steg hur vi ska minska och ta hand om vårt avfall. Avfallstrappans fem steg:

 1. Minimera och förebygga avfall
 2. Återanvändning
 3. Materialåtervinning
 4. Energiåtervinning
 5. Deponi

Ju högre upp i trappan som vi kan hantera avfallet, desto mindre påverkan på miljön.

Det översta och viktigaste steget i avfallstrappan handlar om att förebygga och minimera avfall. Även om materialet kan återvinnas, så är det bättre för klimatet att undvika att det överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande arbetet är alltså inte samma sak som sortering och återvinning av avfall. Det handlar i stället om insatser och åtgärder som hindrar att avfall alls uppstår.

Mindre avfall ger lägre kostnader

Våra möjligheter att förebygga och minimera avfall är i hög grad kopplade till våra levnadsvanor och vår konsumtion. Varje person i Sverige ger upphov till i genomsnitt 466 kilo avfall – varje år.

Det finns många vinster med att förebygga och minimera avfall. Ju mindre avfall – desto lägre blir faktiskt dina kostnader för inköp och avfallshantering. Samtidigt gör du en insats för klimatet.

Tips för att minska ditt avfall

För att arbeta avfallsförebyggande och minska avfallsmängderna behövs många insatser både från oss som kommun, näringslivet och dig som konsument. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!

Ett bra sätt att minska på avfallet är att återanvända det som redan finns. Du kan reparera saker, handla på second hand och ge bort eller sälja det du har tröttnat på. Låna, byt eller dela gärna saker med andra. Kanske starta en Facebookgrupp i ditt bostadsområde?

17 tips för att minska ditt avfall

17 snabbt genomförbara tips för att minska ditt avfall samtidigt som du sänker dina kostnader:

 1. Säg nej till pappersreklam
 2. Minska ditt matsvinn (Tips för minskat matsvinn (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.)
 3. Använd matlåda eller flergångslåda till din lunch.
 4. Undvik flaskvatten och drick kranvatten.
 5. Använd flergångskassar, till exempel tygkassar.
 6. Ta ingen påse till frukt/grönsaker om du bara köper enstaka.
 7. Låna böcker och e-böcker.
 8. Köp storpack och frys in.
 9. Handla secondhand.
 10. Välj bort engångsprodukter och engångsprylar.
 11. Hyr eller låna det du bara behöver något tillfälligt. Till exempel högtidskläder, verktyg, cykel och bil.
 12. Köp tjänster eller upplevelser istället för varor.
 13. Välj alternativ som är bra för miljön när du handlar.
 14. Köp produkter som går att reparera och har lång hållbarhet.
 15. Använd laddningsbara batterier och lågenergilampor/led-lampor.
 16. Vårda din laptop och mobiltelefon så håller de längre.
 17. Ha en köpstopp under en period, eller en period där du enbart tillåter dig köpa begagnat? En sån period ger möjlighet till att fundera över sin konsumtion.

Fler tips på Sopor.nu

På Sopor.nu finns mer information om hur du enkelt kan förebygga avfall. Webbplatsen är ett samarbetsprojekt mellan Avfall Sverige, El-Kretsen, Näringslivets producentasnvar, Naturvårdsverket och Recipo.

sopor.nu Länk till annan webbplats.

Avfallsplanen "Göteborgsregionen minskar avfallet"

Stenungsunds kommun har antagit planen "Göteborgsregionen minskar avfallet" tillsammans med 13 andra kommuner i Göteborgsregionen. Planen innehåller flera ambitiösa mål. Bland annat att avfallet från hushåll ska minska med 30 procent per invånare och att plastavfall, el-avfall och matsvinn ska minska med 50 procent per invånare fram till år 2030.

Ta del av avfallsplanen på Göteborgsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-01