Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Slamtömning av eget avlopp

Om du har eget avlopp måste du tömma slammet i din brunn, minireningsverk eller slutna tank varje år. Renova är anlitade för att utföra slamtömningen i Stenungsund.

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppsvatten. Slammet hamnar i din slamavskiljare, minireningsverk eller slutna tank. Slam och latrin innehåller smittämnen och bakterier. För att inte sprida föroreningar måste det tas omhand på rätt sätt. En del i denna skötsel är att regelbundet tömma den på slam.

Det är vår skyldighet att ta hand om slam från enskilda avlopp.

Om du har en brunn eller minireningsverk

Renova Miljö AB är vår entreprenör för att hämta slam. De skickar ett brev till dig som har brunn eller minireningsverk när det är dags för tömning. Det sker en gång per år.

Har du en brunn eller ett minireningsverk och vill ha en extra tömning kan du beställa det via vår e-tjänst. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl om du vill boka en tömning.

Om du har en sluten tank

Har du en sluten tank behöver du själv beställa tömning. Du kan också kontakta kontaktcenter så kan vi lägga upp ett schema för regelbunden tömning.

Beställ slamtömning

Akut tömning

För jourtömning kvällar, efter klockan 16.30 samt helger och helgdagar, ring Renova på nummer 031-61 87 75. Övriga tider ring kontaktcenter. Har du behov av akut tömning kostar det extra.

Taxa för slamtömning

Slamtaxa Pdf, 360 kB.

Slamtömningen faktureras varje månad, var tredje månad kommer slamtömningen på samma faktura som avfallshanteringen.

Frågor och svar om slamtömning

Om du vill ha din anläggning tömd beställer du en tömning via vår digitala tjänst. Du kan också kontakta oss via telefon eller mejl om du vill boka en tömning.

Ja, Renova följer våra föreskrifter om avfallshantering. Här är de viktigaste:

 • Brunnslocken bör inte väga mer än 15 kg om de måste lyftas.
 • 15 meter slang får dras mellan anläggningen och bilen, om chauffören behöver hantera mer än 15 meter slang kostar det extra.
 • Vägen och vändplanen ska klara av en stor och tung lastbil året runt. Vägen ska vara röjd och väl framkomlig för slambilen. Tänk på att det är ett stort fordon.
 • Bilarna ska inte behöva backa för att utföra slamtömningen. Däremot får de backa för att vända. Om du tror att bilen kan ha svårt att vända hos dig, kontakta kundtjänst så kommer personal ut och tittar på plats.

Chauffören kommer att titta på din anläggning och notera uppgifter som sedan bestämmer din taxa, till exempel volym på din anläggning, hur tungt locket är och hur lång slang som behövs.
Chauffören noterar också om din anläggning har några eventuella brister eller om du behöver förbättra framkomligheten för slambilen till nästa gång. Vill du prata med någon sakkunnig om hur du kan åtgärda eventuella brister, kontakta kundtjänst så lotsar vi dig vidare.

Om du har en brunn eller ett minireningsverk, kommer ett brev hem till dig från Renova ungefär 2–4 veckor innan planerad tömning. Du kan också välja att få aviseringen via e-post eller sms.

Om avisering på sidan Fler avfallstjänster för dig som bor i villa

Om du har en sluten tank, behöver du själv beställa tömning. Du kan också kontakta kundtjänst så kan vi lägga upp ett schema för regelbunden tömning.

 • Anläggningen behöver vara tillgänglig. Håll undan eventuella djur och låt inga lösa föremål ligga i närheten av anläggningen.
 • Anläggningen som ska tömmas ska vara lätt att hitta och får inte blockeras av till exempel staket, planteringar eller växtlighet. Finns det hinder ska det finnas en öppning att gå obehindrat igenom. Vi drar inte slangen genom till exempel häckar eller över staket.
 • Är brunnen svår att hitta, märk ut den med en pinne eller flagga.
 • Se till att locket på brunnen inte är övertäckt eller fastfruset. Locket ska vara olåst och lätt att öppna av en person utan verktyg.

Vi ersätter inte en anläggning som går sönder vid normal hantering. Tänk på att både plast- och betonglock blir sköra med tiden och de då lätt kan gå sönder.

Om vi inte kan tömma din brunn på grund av sen avbokning, hinder eller att personal inte ges möjlighet eller tillåtelse att tömma vid ordinarie tömningstillfälle, fakturerar vi en avgift för missad tömning. Därefter kontaktas du av Renova eller oss för vilka åtgärder som krävs och en ny tid för tömning av anläggningen.

Nej, slamtömningen är ett kommunalt ansvar och Renova är upphandlad som entreprenör.

För riktigt stora anläggningar kan undantag göras, kontakta vår kundtjänst om du har frågor om detta.

Antal tömningar regleras i de lokala avfallsförskrifterna. Genom att samla in och transportera bort slamavfall för alla med enskilda avloppsanläggningar, värnar vi om vår miljö och inte minst vårt rena dricksvatten.

Lokala avfallsföreskrifter innehåller bestämmelser om slamtömning Pdf, 412 kB.

För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare ansöka om uppehåll i slamhämtning.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam Pdf, 443 kB.

Undantag kan ges om det är uppenbart att årlig tömning inte behövs. Det är vår miljöenhet som handlägger dispenser för detta.

Ansökan om utsträckt hämtningsintervall för slam Pdf, 443 kB.

Om du behöver andra tjänster som till exempel spoljobb eller att brunnen eller minireningsverket ska återfyllas efter slamtömningen, kan du boka den tjänsten hos valfri entreprenör. Boka detta i god tid innan tömningen.

Du kan få avisering via sms och/eller e-post med information om till exempel:

 • Avisering inför tömning av din slamanläggning
 • Avisering när vi tömt din slamanläggning
 • När vi inte kunnat tömma din slamanläggning av någon anledning

Om avisering på sidan Fler avfallstjänster för dig som bor i villa

Sidan uppdaterad: 2024-04-01