Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Lärarprogrammet

Hos oss kan du utbilda dig till grundskollärare. Här kan du läsa mer om vad det innebär att studera till lärare på grundskolan och hur du gör för att ansöka.

Bli grundskolelärare

Du kan välja att studera grundlärarprogrammet. Om du läser grundlärarprogrammet blir du behörig till att undervisa i både förskoleklass och lågstadiet (årskurs 1-3). Utbildningen passar dig som vill undervisa barn som brinner av lust att lära sig läsa och skriva och fortfarande tycker att skolan är det roligaste som finns. I den här utbildningen får du möjligheten att undervisa i flera olika skolämnen.

Ett yrke med näst-intill jobbgaranti

Att bli lärare innebär att du kan jobba i allt ifrån glesbygdskommuner till storstäder. Det innebär också en mycket trygg arbetsmarknad. Räkna med att du har jobb fram till pensionen om du går den här utbildningen. Inte minst innebär det ett fantastiskt roligt och utvecklande jobb. I Stenungsund finns det många möjligheter till jobb om du utbildar dig till grundskolelärare.

Du behöver inte flytta

Lärarprogramet är i samarbete med Karlstads universitet men innebär inte att du behöver flytta. En stor del av utbildningen sker nämligen på distans. Utbildningen kräver dock att du är på plats i Karlstad en eller två gånger per termin för seminarier och redovisningar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid under åtta terminer. Du kommer dock inte att ha fler än ungefär en föreläsning per dag i veckan. Att läsa kurslitteratur och medverka i grupparbeten är en del av utbildningens upplägg. Du kan också välja att studera på deltid.

Behörighetskrav

För att kunna läsa grundlärarprogrammet krävs det att du har det som kallas för grundläggande behörighet. Du som har läst en treårig gymnasieutbildning har detta.

Utöver den grundläggande behörigheten måste du också ha läst matematik, naturkunskap, samhällskunskap och engelska. De exakta reglerna för vilka ämnen du ska ha läst är lite krångliga, då det beror på när du läste på gymnasiet. Enklast är att fråga någon av våra studievägledare.

Det finns även något som kallas för reell kompetens. Det innebär att du kan ha fått kunskaperna på annat sätt än genom att läsa på det svenska gymnasiet. Även här bör du ta kontakt med oss för att få prata med en studievägledare så att ni kan reda ut exakt vad som gäller.

Utbildningens innehåll

Du börjar din utbildning med studier om skolan, hur den vuxit fram, hur den styrs och om hur synen på barn och barndom förändrats. Du kommer också att få lära dig mycket om hur barn lär sig att läsa och skriva. Även matematiken är viktig.

Du kommer också att läsa engelska, SO-ämnen samt NO-ämnen och teknik. Dels handlar det om själva ämnena och dels handlar det om hur du lär ut dem. I slutet av utbildningen blir det mer diskussioner om ledarskap i klassrummet, kontakter med vårdnadshavare och hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Praktik (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av utbildningen där du genomför handledd praktik. Praktiken sker på deltid för att du ska få möjligheten att pröva på ditt framtida yrke. VFU pågåer under ett visst antal veckor under termin två, sex och sju. Totalt har du 7 veckors praktik under utbildningen.

Tentamen

En tentamen är ett större prov för att visa vad du lärt dig i en kurs. Det är inte självklart att varje kurs avslutas med en tenta. Det förekommer många andra redovisningsformer också. Salstentorna sker på plats hos oss i Stenungsund, så du behöver inte åka till Karlstad för att skriva din tentamen.

Ansökan

Ansökan gör du på antagning.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19