Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Förskollärarprogrammet

Hos oss kan du utbilda dig till förskollärare. Här kan du läsa mer om vad det innebär att studera till lärare på förskolan och hur du gör för att ansöka.

Bli förskollärare

Du kan välja att studera förskollärarprogrammet. Om du läser förskollärarprogrammet blir du behörig till att undervisa i förskolan. Utbildningen passar dig som vill undervisa barn som brinner av lust att lära sig läsa och skriva och fortfarande tycker att skolan är det roligaste som finns. I den här utbildningen får du möjligheten att undervisa i flera olika skolämnen.

Ett yrke med näst-intill jobbgaranti

Att bli förskollärare innebär att du kan jobba i allt ifrån glesbygdskommuner till storstäder. Det innebär också en mycket trygg arbetsmarknad. Räkna med att du har jobb fram till pensionen om du går den här utbildningen. Inte minst innebär det ett fantastiskt roligt och utvecklande jobb. I Stenungsund finns det många möjligheter till jobb om du utbildar dig till förskollärare.

Du behöver inte flytta

Förskollärarprogramet är i samarbete med Karlstads universitet men innebär inte att du behöver flytta. En stor del av utbildningen sker nämligen på distans. Utbildningen kräver dock att du är på plats i Karlstad en eller två gånger per termin för seminarier och redovisningar.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid under åtta terminer. Du kommer dock inte att ha fler än ungefär en föreläsning per dag i veckan. Att läsa kurslitteratur och medverka i grupparbeten är en del av utbildningens upplägg. Du kan också välja att studera på deltid.

Behörighetskrav

För att kunna läsa grundlärarprogrammet eller förskollärarprogrammet krävs det att du har det som kallas för grundläggande behörighet. Du som har läst en treårig gymnasieutbildning har detta.

Utöver den grundläggande behörigheten måste du också ha läst matematik, naturkunskap, samhällskunskap och engelska. De exakta reglerna för vilka ämnen du ska ha läst är lite krångliga, då det beror på när du läste på gymnasiet. Enklast är att fråga någon av våra studievägledare.

Det finns även något som kallas för reell kompetens. Det innebär att du kan ha fått kunskaperna på annat sätt än genom att läsa på det svenska gymnasiet. Även här bör du ta kontakt med oss för att få prata med en studievägledare så att ni kan reda ut exakt vad som gäller.

Utbildningens innehåll

Du kommer bland annat tt läsa om läs- och skrivutveckling, estetiska ämnen samt rörelse och lek. Programmet inleds med studier om förskolan och hur synen på barn och barndom förändrats över tid.

Termin två omfattar studier om barns lärande och utveckling. Teoretiska studier konkretiseras i rörelse och lek. Termin tre handlar om de yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande där lek och samspel är i fokus. Termin fyra handlar om förskolebarnens naturvetenskapliga, tekniska och estetiska lärande som kombineras med praktiska/estetiska uttrycksformer.

I termin tre och fyra ingår VFU. Termin fem ägnas åt förskollärarens ledande roll, samverkan med vårdnadshavare samt hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Termin sex fokuserar på barns läs-, skriv- och matematiklärande. Termin sju innehåller vetenskaplig metod, VFU samt ett examensarbete.

I slutet på utbildningen blir det mer diskussioner om ledarskap, kontakter med vårdnadshavare och hur verksamheten utvärderas och utvecklas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Praktik (VFU)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del av utbildningen där du genomför handledd praktik. Praktiken sker på deltid för att du ska få möjligheten att pröva på ditt framtida yrke. VFU pågåer under ett visst antal veckor under termin två, sex och sju. Totalt har du 7 veckors praktik under utbildningen.

Tentamen

En tentamen är ett större prov för att visa vad du lärt dig i en kurs. Det är inte självklart att varje kurs avslutas med en tenta. Det förekommer många andra redovisningsformer också. Salstentorna sker på plats hos oss i Stenungsund, så du behöver inte åka till Karlstad för att skriva din tentamen.

Ansökan

Ansökan gör du på antagning.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19