Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kurser inom anpassad utbildning

Hos oss kan du hitta ett flertal kurser inom anpassad utbildning för dig som bor i kommunen. Läs mer om vårt kursutbud och utforska vilka kurser som skulle passa dig.

Svenska

(SGRSVE7, SVBSVE51, SVBLIT51)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • läsa och skriva
 • samtala och diskutera
 • känna till olika författare
 • upptäcka och utveckla ditt språk
 • använda hjälpmedel för att skriva och hämta information

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Engelska

(SGRENG7, ENSENG 51,52)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • tala vardagsengelska
 • använda engelska ord och uttryck
 • läsa och skriva engelska texter
 • använda ordböcker och lexikon
 • förstå hur människor lever i länder där man pratar engelska

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Matematik

(SGRMAT7, MAMMAT 51)

Kurser för dig som vill bli bättre på att:

 • använda matematik i vardagen, till exempel när du handlar
 • lösa matematiska problem från vardagslivet
 • använda hjälpmedel som miniräknare och dator
 • förstå och använda de olika räknesätten
 • arbeta med längd, volym, vikt och tid

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Samhällskunskap

(SGRSAM7)

En kurs för dig som vill bli lära dig mer om:

 • hur samhället fungerar
 • demokrati och politik
 • dina rättigheter och skyldigheter i samhället
 • hur vi kan få en bättre miljö

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Historia

(SGRHIS7)

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • hur människor levde förr i tiden
 • viktiga historiska händelser och personer i Sverige
 • hur vi kan förstå vår tid med hjälp av historien
 • andra världskriget och hur det har påverkat människor och stater

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Hem- och konsumentkunskap

(SGRHEM7)

En kurs för dig som vill bli lära dig mer om:

 • hur du lagar mat och bakar
 • kostnader för mat och boende
 • hur du tvättar och städar
 • miljövänlig livsstil

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Biologi

(SGRBIO7)

En kurs för dig som vill lära dig mera om:

 • växter och djur
 • ekosystemet
 • jordens olika klimat
 • hållbar utveckling

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Religion

(SGRREL7)

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • olika religioner
 • livsfrågor, kärlek, relationer, livsstil
 • etik, rätt och orätt, rättvisa
 • jämlikhet och könsroller

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Språk och kommunikation

(SGRSPR7)

En kurs för dig som behöver träna på att:

 • samspela och samtala
 • förstå information från andra
 • uttrycka dig på olika sätt, med bilder, tecken och symboler
 • träna på att läsa och skriva
 • förstå några engelska ord, till exempel i musik-texter

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Individ och samhälle

(SGRIND7)

En kurs för dig som behöver träna på att:

 • planera vardagen, till exempel göra inköp, laga mat, tvätta och städa
 • känna till din närmiljö
 • kunna använda olika begrepp
 • förstå vad som händer i din omgivning

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Natur och miljö

(SGRNAT 7)

En kurs för dig som vill lära dig mer om:

 • djur och natur
 • årstider i naturen
 • olika väder
 • människan, kärlek, relationer

Kurstid: 3 terminer eller individuell

Sidan uppdaterad: 2024-03-26