Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är till för dig som har inlärningssvårigheter som beror på intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du måste vara 20 år för att delta i undervisningen. Här kan du läsa mer om ansökan, vilka kurser som finns och vem som kan delta.

OBS! Från och med hösten 2024 äger undervisningen rum i Kungälv.

Om utbildningen

Komvux som anpassad utbildning för vuxna är numera en del av den kommunala vuxenutbildningen och inte längre en egen skolform. Utbildningen omfattar komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå (nivåerna träningsskola och anpassad grundskola), vilket motsvarar den obligatoriska anpassade grundskolan (tidigare grundsärskolan). Den omfattar också komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå, motsvarande den utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i den anpassade gymnasieskolan (tidigare gymnasiesärskolan).

Vem kan delta?

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som:

  • Tycker att du inte fått tillräcklig utbildning
  • Fått nytt intresse för att lära
  • Vill behålla kunskaper från tidigare skola
  • Behöver mer kunskaper för jobbet
  • Behöver mer kunskaper för att leva självständigt

En vuxen med Intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning på grundläggande- eller gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år om han eller hon är bosatt i landet, saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är bosatt i landet och har en utvecklingsstörning rätt att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå om han eller hon saknar de kunskaper som utbildningen avser att ge och dessutom har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser

Tillsammans med din lärare och studie- och yrkesvägledaren (SYV) gör du en individuell studieplan (ISP) som utgår från dina behov, intressen och tidigare kunskaper. Du som elev har alltså rätt till studie- och yrkesvägledning samt en egen individuell studieplan (ISP).

I nuläget kan du läsa följande kurser hos oss:

  • Träningsskolenivå
  • Grundläggande
  • Gymnasial
  • Svenska som andraspråk / Svenska för invandrare

Våra studie- och yrkesvägledare finns också till för att hjälpa dig om det är någon annan kurs som du är intresserad av. När du är klar med en kurs får du betyg eller intyg.

Var sker utbildningen?

För att kunna hålla en så hög nivå på utbildningen som möjligt bedrivs den i samarbete med Vuxenutbildningen i Kungälv i deras lokaler. Det innebär att från och med hösten 2024 kommer ingen utbildning att ske i Stenungsund.

Ansökan

Du ansöker till komvux som anpassad utbildning genom att fylla i formuläret i vår e-tjänst.

Ansök till komvux som anpassad utbildning

Sidan uppdaterad: 2024-06-18