Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning, eller vuxenutbildning på grundläggande nivå (GruV) som det också kallas för, är ett studiealternativ för dig som vill börja om från början. Här hittar du all information om hur du går tillväga för att få fullständiga grundskolebetyg.

Vi erbjuder bland annat utbildning i ämnena svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och svenska som andraspråk (Sva). Tänk också på att man ibland kan läsa något eller några ämnen på grundläggande nivå samtidigt som man läser andra på gymnasienivå.

Engelska

Här övar du upp din färdighet att använda engelska i tal och skrift. Nyckelordet är kommunikation. Du lär dig även en del om vardagsliv och samhällsförhållanden i engelskspråkiga länder. Arbetssätten varierar under kursens gång.

Matematik

Här övar du upp din färdighet i matematik. Kursen motsvarar i stort grundskolans matematik, och är en utmärkt förberedelse för Matematik 1 på gymnasienivå. Vi övar på de fyra räknesätten (addition, subtraktion, mulitiplikation och divison) med och utan miniräknare. Dessutom arbetar vi med grundläggande procenträkning, geometri, statistik, algebra och ekvationslösning.

Samhällskunskap

I samhällskunskapskursen lär du dig hur det svenska samhället styrs och fungerar inom både politik och ekonomi. Vi studerar också andra länder, internationell handel, konflikter i världen och miljöhoten.  Vi ser också på nyheterna tillsammans och diskuterar, annars studerar du mest i egen takt med hjälp av handledning.

Svenska

Studierna i svenska utvecklar och förbättrar ditt språk, vilket du har stor nytta av i det dagliga livet. Du får en genomgång av grammatik, ordbildning och språkriktighet. Vi övar på muntlig och skriftlig framställning, diskuterar och analyserar texter samt läser en del litteratur. Några av de stora svenska författarna presenteras. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i svenska och andra ämnen på gymnasienivå.

Svenska som andraspråk

Om du har ett annat modersmål än svenska och har läst svenska för invandrare (SFI) är svenska som andraspråk perfekt för att du ska kunna vidareutveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Kan du inte uttrycka dig väl i tal och skrift blir det svårt att studera vidare och att få jobb. Vi hjälper dig därför med det svenska språket i denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturlistor uppdateras löpande utefter kurs.

Samhällskunskap, grundläggande

Se samhället!
Hans Almgren , Ewa Holm , Katarina Wattman
ISBN-nummer: 9789140696366

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-19