Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Studiestöd, bidrag och lån

Du kan få hjälp med att finansiera dina studier via CSN. Lån och bidrag är den vanligaste formen av studiemedel att få vid grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. På denna sida hjälper vi dig att reda ut vad som gäller för de vanligaste formerna av studiemedel.

Reglerna kring studiemedel kan vara komplicerade. Om du är nyfiken på vad som gäller för just dig bör du kontakta oss på kommunen. Vi hjälper dig sedan att få kontakt med någon av våra studievägledare på vuxenutbildningen.

Studiemedel på generell nivå

Du kan få studiemedel om du har läst treårigt gymnasium eller om du läser på gymnasienivå just nu. Du kan också få studiemedel på generell nivå om du läser en påbyggnadsutbildning, yrkeshögskola eller universitet/högskola från och med höstterminen det år du fyller 20 till och med det år du fyller 56.

Studiemedel på högre nivå

Du kan få studiemedel på högre nivå från och med det år du fyller 25 till och med det år du fyller 56 om du inte har läst ett treårigt gymnasium och just nu läser på gymnasie- eller grundläggande nivå.

Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-12