Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Detta är vuxenutbildningen

Hos oss på Vuxenutbildningen i Stenungsund kan du som är vuxen läsa det allra mesta helt kostnadsfritt - alltifrån grundskola till högskola, svenska för invandrare (SFI) och yrkesutbildningar. Genom vuxenutbildningen kan du skaffa betyg på grundläggande nivå, komplettera dina gymnasiebetyg eller lära dig ett annat yrke med hjälp av en yrkesutbildning.

Studenter med böcker

Vuxenutbildningen erbjuder kurser och utbildningar på grundläggande och gymnasienivå. Vi är till för vuxna som saknar utbildning från grund- eller gymnasieskolan. Du kan också komplettera din tidigare utbildning eller välja att påbörja en ny utbildning via vuxenutbildningen. Från det år du fyller 20 år kan du läsa på vuxenutbildningen.

Kurser på grundläggande och gymnasial nivå

Du kan välja att läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå om du saknar betyg i ämnen från grundskolan eller behöver komplettera med gymnasiekurser. Hos oss hittar du kursutbud och du kan ansöka till kurser.

Yrkesutbildningar

Vi har ett flertal yrkesutbildningar som du kan läsa. En yrkesubtildning passar dig som gillar en blandning av praktiska och teoretiska studier.

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning för dig som saknart grundläggande kunskaper i det svenska språket.

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är för dig över 20 år som har intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Du kan läsa kurser på olika nivåer.

Lärcentrum

Om du läser en distansutbildning via yrkeshögskola, högskola eller universitet så kan du få stöd från Lärcentrum.

Kontakt, vägledning och stöd i dina studier

Som studerande på vuxenutildningen har du möjlighet att få stöd på olika sätt. Här hittar du kontaktuppgifter till infotorget, studie- och yrkesvägledningen samt stödfunktioner på vuxenutbildningen.

Likabehandling

På Vuxenutbildningen möts många människor med olika bakgrund och erfarenheter, men oavsett bakgrund ska alla mötas med respekt. Vi accepterar inte några som helst former av diskriminering eller trakasserier. Diskriminering är förbjudet på göljande grunder: kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om jag, eller någon annan, blivit utsatt för diskriminering

  • Kontakta en lärare eller annan personal. Hen anmäler det som hänt till rektor.
  • Gör en muntlig eller skriftlig anmälan direkt till rektor.
  • Gör din anmälan via Stenungsunds kommuns hemsida på sidan

 

Sidan uppdaterad: 2024-04-19