Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Prövningar och validering

Här hittar du information om hur du kan få betyg på kunskaper som du redan har, men saknar betyg på. Även du som vill läsa upp ett betyg hittar information här.

Är du duktig, men saknar betyg på din kunskap? Eller har du glömt en del av det du tidigare lärt dig? Då kan validering vara något för dig, förutsatt att du är skriven i Stenungsunds kommun. Om du också vill få dina kunskaper i olika ämnen dokumenterade så kan du ansöka om en så kallad prövning. En prövning är också ett alternativ om du vill läsa en kurs på egen hand och sedan få ett betyg eller höja ett betyg som du redan fått vid tidigare studier.

Validering

Validering är ett knepigt ord för en självklar sak - att värdera sina kunskaper inom ett område och sedan jämföra dem med vad som krävs för ett gymnasiebetyg inom samma område. Tillhör du en de som har skaffat dig kunskaper motsvarande kraven på gymnasieskolans yrkesinriktade program? Då kan dina kunskaper valideras om du exempelvis har:

  • Arbetslivserfarenhet
  • Yrkeserfarenhet/utbildning från ett annat land
  • Genomgått arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, lärlingsutbildning eller liknande

Hur går valideringen till?

Dina kunskaper testas under en period, så att vi kan jämföra resultatet med de krav som anges i kursplanerna för gymnasieskolan. Valideringen kan ske både praktiskt och teoretiskt och bedöms utefter den vanliga betygsskalan. Det kan också innebära att du kan få tillgodoräkna delar av en kurs utan att få något betyg. Under valideringsprocessen kan du få handledning av en lärare.

Prövning

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Prövningen omfattar hela innehållet i den aktuella kursen. Skriftliga, muntliga och praktiska uppgifter kan ingå i en prövning. Betyg sätts därefter direkt på provresultatet. Prövningar genomförs ofta i Göteborg hos utbildningsföretaget Hermods, som vi har avtal med. Vid prövningstillfället måste du uppvisa legitimation.

Vem får pröva?

Prövning kan du göra från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan. Därutöver måste skolan ha faktisk kompetens att genomföra prövningen på den kurs din anmälan avser. Prövning kan endast göras i kurser som erbjuds av Vuxenutbildningen i Stenungsund.

Prövningsperioder 2024

Prövningsveckor

Sista ansökningsdag

Vecka 5-10

Söndag vecka 2

Vecka 15

Söndag vecka 12

Anmälan och kostnader

  • Det kostar 500 kr per kurs för att göra en prövning.
  • Du behöver inte betala avgiften om du prövar i en kurs som du tidigare fått F eller IG i. Du måste dock bifoga en kopia på det betyget.
  • Du betalar för prövningen samtidigt som du anmäler dig. Vi behandlar inte din anmälan förrän pengarna har kommit in!
  • Blir du sjuk eller får förhinder kan du flytta fram prövningstillfället en gång (till nästa prövningsperiod). Blir du sjuk eller får förhinder även nästa gång är avgiften förbrukad.
  • När du väl har betalat in avgiften betalar vi inte tillbaka några pengar.
  • Du kan anmäla dig till max två prövningar per prövningsperiod.

Betalningsinformation

Varje prövning kostar 500 kr och betalas till bankgiro 430-7203 och märk din inbetalning med "Prövning Vux". Observera att din anmälning är bindande.

Sidan uppdaterad: 2024-04-19