Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Sök stöd från StenUNGslanten

Referensgruppen för Stenungslanten har möte första torsdagen varje månad och din ansökan kommer att få svar så fort det diskuterats av gruppen.

Fyll i alla fält i formuläret

Kontaktperson
Kontaktperson

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

För att kunna hantera din ansökan registreras och behandlas de personuppgifter som är listade ovan.

Rättlig grund för behandlingen

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

Bevaras enligt arkivlagen.

Dina rättigheter

Du kan läsa om dina rättigheter på kommunens informationssida om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter - Stenungsunds kommun

Har du synpunkter på behandlingen?

Vill du lämna synpunkter kan du kan ringa kommunens växel eller skicka e-post till: kommun@stenungsund.se

Om du har ett klagomål rörande behandlingen kan detta lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill veta mer om hur du lämnar klagomål, besök deras webbplats:

Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud kan nås via kommunens växel eller via e-post:
dso@goteborgsregionen.se

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.