Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Redovisa ditt projekt

Här redovisar du hur projektet har gått samt hur pengarna har använts.

Fyll i alla fält i formuläret

Kontaktperson
Kontaktperson


Hur många var delaktiga, uppfylldes syftet, vad har du lärt dig etcetera.

Skriv ner din slutgiltiga budget på dina kostnader och eventuella inkomster.

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen

För att kunna hantera din ansökan registreras och behandlas de personuppgifter som är listade ovan.

Rättlig grund för behandlingen

Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse.

Lagringstid

Bevaras enligt arkivlagen.

Dina rättigheter

Du kan läsa om dina rättigheter på kommunens informationssida om personuppgiftsbehandling.

Personuppgifter - Stenungsunds kommun

Har du synpunkter på behandlingen?

Vill du lämna synpunkter kan du kan ringa kommunens växel eller skicka e-post till: kommun@stenungsund.se

Om du har ett klagomål rörande behandlingen kan detta lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill veta mer om hur du lämnar klagomål, besök deras webbplats:

Lämna ett klagomål enligt GDPR | IMY Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se

Dataskyddsombud

Kommunens dataskyddsombud kan nås via kommunens växel eller via e-post:
dso@goteborgsregionen.se

Sidan uppdaterad: 2024-04-19