Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fritidsgårdar för ungdomar

Stenungsunds kommun driver två fritidsgårdar, Hasselgården som ligger på Hasselbacken i centrala Stenungsund och Stora Högagården som ligger i Stora Höga. Fritidsgårdarna är öppna för ungdomar som går i sjuan fram till och med gymnasiet. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden, samt alkohol- och drogfri.

Vilka aktiviteter finns på våra fritidsgårdar?

Fritidsgårdarna har ungdomsverksamhet i olika former från morgon till kväll. Vi erbjuder en öppen verksamhet med en bredd av aktiviteter som personal tillsammans med ungdomar tar fram och planerar. Här inspirerar ungdomar varandra, organiserar, planerar och genomför olika aktiviteter, arrangemang eller läger.

På våra gårdar finns tillgång till sällskapsspel, pingisbord och biljardbord. Det finns även möjligheter att spela musik, tillgång till att repa själv eller i band, uppträda och spela in.

Replokaler med inspelningsstudio

Både på Hasselgården och på Stora Högagården finns det en fullt utrustad replokal. Replokalen kan bokas för en fast reptid varje vecka men det går också bra att boka enstaka tillfällen. Det finns även möjlighet till inspelning. Vid intresse se information under respektive fritidsgård.

Stort inflytande för ungdomar på fritidsgårdarna

Varje år genomför vi en enkät bland våra besökare på fritidsgårdarna. Enkäterna genomförs i samarbete med Keks. Keks är ett nätverk för samverkan kring kvalitetssäkring och kompetensutveckling av fritidsverksamheten. Keksnätverket riktar sig till kommuner men även till andra aktörer som bedriver öppen fritidsverksamhet.

Här kan du läsa mer om ungdomars inflytande.

Tryggheten är viktig för oss

Fritidsledare finns alltid på plats för att skapa goda och hållbara relationer. Inga typer av våld, rasism, sexism, homofobi, eller andra uttryck för bristande respekt för individers integritet och grundläggande mänskliga rättigheter accepteras. Trygghet kräver också en miljö helt fri från alkohol och droger.

Vårdnadshavare är ansvariga för sina ungdomar och fritidsledarna kontaktar dem vid behov. Som vårdnadshavare är du givetvis välkommen att ta kontakt oss om du har några frågor.

Kontakta fritidsgårdarna

Välkommen att kontakta Ungdomsverksamheten via e-post, telefon eller sociala medier.

Telefonnummer: 0303-73 00 14

E-post: ungdomsverksamheten@stenungsund.se

Instagram: Ung i Stenungsund Länk till annan webbplats.

Stenungsunds kommun

E-tjänst: Kontakta kommunen Länk till annan webbplats.

Telefon: 0303-73 00 00

Sidan uppdaterad: 2024-06-24