Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Regler och riktlinjer för modersmål

Du som har en eller fler vårdnadshavare som har ett annat språk än svenska har rätt att läsa modersmål i skolan. Det finns också utökade rättigheter för elever som tillhör någon av de nationella minoritetsspråken. Här kan du läsa om vilka regler och riktlinjer som gäller för modersmål i skolan.

Vem har rätt att läsa ämnet modersmål i skolan?

En elev kan få modersmålsundervisning om:

  • En eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • Eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
  • Eleven använder språket dagligen i hemmet
  • Minst fem elever önskar denna undervisning inom kommunen
  • Att lämplig lärare i det aktuella språket finns tillgänglig.

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Talas fler språk i hemmet kan endast undervisning i ett av språken väljas.

Minoritetsspråk har utökade rättigheter till modersmåls­undervisning

För en elev som tillhör någon av de nationella minoritetsspråken, samiska, meänkieli, romani chib, finska och jiddisch ska modersmålsundervisning erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Det behöver inte heller finnas fem elever som önskar läsa samma språk i kommunen. Däremot finns kravet om att lämplig lärare i det aktuella språket måste finnas tillgängligt.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.