Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Modersmål

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan, i den anpassade grundskolan och gymnasieskolan. Här kan du ansöka och säga upp modersmål och läsa mer om ämnet.

Modersmåls­undervisning

Modersmålsundervisning handlar om att lära sig språket, kulturen samt att utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. För barn och elever i förskola och förskoleklass kallas insatsen förstärkt modersmålsstöd. En viktig del är att göra jämförelser mellan Sverige och områden där modersmålet talas, såväl språkligt som kulturellt. Forskning visar att flerspråkiga elever uppnår målen i skolan i betydligt högre omfattning om undervisning och kunskapsutveckling sker parallellt på modersmålet och svenska.

Betyg

Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet.

Ansök om modersmåls­undervisning

Ansökan om modersmål för förskoleklass och grundskola
Ansökan om modersmål för gymnasiet

Modersmål i förskolan

Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av ett bra stöd till barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Dessa barn har rätt till modersmålsstöd i förskolan. Enligt läroplanen för förskola (Lpfö 18) ska barn med annat modersmål än svenska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

De kommunala förskolorna i Stenungsund arbetar med att öka kompetensen och utveckla ett interkulturellt arbetssätt i förskolan. En av förskollärarna arbetar på del av sin tjänst med att implementera rutiner för ett interkulturellt arbetssätt.

Barn lär i vardagen, därför är vår strävan att erbjuda modersmålsstödet i verksamheten genom tillgång till tvåspråkig personal och att barnet erbjuds plats på en förskola där modersmålet finns representerat.

Modersmål i grundskolan

Elever i grundskolan kan läsa modersmål som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanen. I Stenungsunds kommun erbjuds modersmålsundervisning utanför timplanen, det vill säga utanför elevens ordinarie schema. Undervisningen ges i grupper på kommunens olika skolor genom att våra lärare kommer ut till respektive skola eller att eleven erbjuds att vara med i grupp på en annan skola.

Ansökan om modersmål görs endast en gång under grundskoletiden. Om du ansöker om modersmål under läsårets gång så finns ibland möjlighet att ordna plats i befintlig grupp. Ansökan är bindande och närvaro är obligatoriskt.

Modersmål i gymnasiet

I gymnasieskolan kan elever läsa modersmål som individuellt val, modernt språk eller som utökat program. Den elev som vill läsa kurs i modersmål i gymnasieskolan måste ha betyg i modersmål från år nio i grundskolan eller motsvarande kunskaper.

Ansökan om modersmål görs för varje läsår och för varje ny kurs eleven läser. Ansökan är indande och närvaro är obligatoriskt.

På Nösnäsgymnasiets webbplats kan du läsa mer om modersmål i gymnasiet

Uppsägning av modersmålsundervisning

Vill du inte längre att ditt barn ska läsa modersmål? Då kan du säga upp modersmålsundervisningen via vår e-tjänst. Vid uppsägning av modersmål på gymnasiet behöver du ta kontakt med oss.

Uppsägning av modersmålsundervisning för grundskolan

Sidan uppdaterad: 2024-05-28