Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vanliga frågor om Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder kurser i musikinstrument, sång, teater och bild & form för dig som går i årskurs 2 till 9 och gymnasiet. Här får du svar på de vanligaste frågorna.

Du kan anmäla dig när som helst under året.

När din anmälan tas emot av oss stämplar vi den med innevarande termin som ködatum. Alla anmälda med samma stämpel har samma köplats. Det sista datumet för att komma med i köplatsen för vårterminen är 31 maj. Det sista datumet för höstterminen är den 31 december.

Nej. Du kan anmäla dig tidigast vårterminen innan du har åldern inne att få börja kursen.

Om du exempelvis vill spela piano (som påbörjas i årskurs 3) så kan du anmäla dig som tidigast under vårterminen i årskurs 2.

Nej. Du behöver inte anmäla dig igen inför ny termin. Du som är elev hos oss är automatiskt med tills du blir för gammal för att gå kursen eller att grundkursen tar slut efter ett år.

Du behöver avanmäla dig om du vill sluta

Du måste däremot avanmäla dig om du vill sluta. Du behöver skicka in avanmälan i samband med att terminen tar slut så att vi i god tid hinner förbereda att ta in en ny elev.

Avanmäl dig här Länk till annan webbplats.

Din anmälan är bara aktiv i ett år. Du behöver änmäla dig igen inför varje nytt läsår.

Väntetid att bli erbjuden en plats går inte att veta exakt. Här är en bedömning från juni 2024.

Kurser med hög chans att få plats hösten 2024

 • Bild & form
 • Blockflöjt
 • Klarinett
 • Saxofon
 • Sång
 • Teater
 • Trombon
 • Trumpet
 • Tuba
 • Tvärflöjt
 • Ukulele
 • Valthorn

Kurser med låg chans att få plats hösten 2024; sannolik plats hösten 2025

 • Elbas
 • Elgitarr
 • Trummor/slagverk

Kurser med mycket låg chans att få plats hösten 2024; sannolik plats hösten 2026

 • Piano/keyboard
 • Gitarr

Terminsavgiften är 800 kronor, om inget annat anges. Grundkurser kostar 400 kr per termin. Pris för varje kurs står där du anmäler dig. Vi tillämpar en maxtaxa per familj på 1600 kronor.

Vi skickar en faktura till vårdnadshavares folkbokföringsadress en gång per termin. Fakturan för höstterminen kommer i november. Fakturan för vårterminen kommer i april.

Ja, du får gå flera kurser samtidigt.

Nej. Lektioner som du har missat tas inte igen. I terminsavgiften ingår ett specifikt antal erbjudna tillfällen. Kommer du inte till din lektion – även om du meddelar innan – så räknas det som ett erbjudet tillfälle. Erbjudanden om att vara med på konsert, föreställningar eller andra extra aktiviteter räknas också som tillfällen, även om du inte vill eller har möjlighet att vara med.

Om en lektion däremot ställs in av oss så räknas det inte som ett tillfälle. Det specifika inställda tillfället tas inte igen, utan vi räknar hur många erbjudna tillfällen det blir totalt på en termin. Om det skulle bli färre än 12 erbjudna tillfällen på en termin så försöker vi i första hand erbjuda extra tillfällen nästa termin, så att det blir totalt 24 tillfällen på två terminer. Om det inte är möjligt så återbetalas en motsvarande del av terminsavgiften i efterhand.

Ja. Du som är ny elev har två veckor på dig från den första erbjudna lektionen att avsäga dig din plats via vår hemsida. Gör du det kostar det ingenting. Avanmäler du dig senare än vid den tredje lektionen så kommer du att få en faktura av oss på hela terminsavgiften – oavsett om du kommit på några lektioner eller inte.

Du behöver avanmäla dig om du vill sluta

Du måste däremot avanmäla dig om du vill sluta. Du behöver skicka in avanmälan i samband med att terminen tar slut så att vi i god tid hinner förbereda att ta in en ny elev.

Avanmäl dig här Länk till annan webbplats.

Sannolikt inte. Vi har ett mycket begränsat instrumentlager. Om det finns instrument att låna kostar det 300 kronor per termin. Vi kan ge dig råd om hur du gör för att hyra eller köpa ett instrument.

Höstterminen börjar vid olika veckor för olika kurser. Som tidigast börjar terminen en vecka efter att den vanliga skolan har kommit igång. Vårterminen börjar samtidigt som skolan.

Vid varje terminsstart tar vi först in alla elever som vill fortsätta från föregående termin. Därefter skickar vi ett mejl till alla dem som stått i kö längst. Mejlet visar alla de lektionstider som finns lediga. Utifrån de tider som önskas försöker vi få till så att så många som möjligt ska få plats. Om det därefter fortfarande finns lediga platser så skickar vi ett nytt mejl till dem som väntat näst längst i kö. Och så vidare.

Det finns ingen platsgaranti vid önskemål om byte. Du anmäler dig som vanligt och tas in i mån av plats.

Du kan förvänta dig

 • Att du undervisas av lärare med rätt kompetens.
 • Att du varje termin erbjuds minst 12 tillfällen, alternativt 24 tillfällen över två terminer.
 • Att vi meddelar dig om lektionen ställs in.

Vi förväntar oss

 • Att du meddelar din lärare när du inte kommer på lektionen.
 • Att du har med dig instrumentet, noterna eller manuset, om det krävs av kursen.
 • Att du som spelar piano eller trumset har ett instrument hemma att öva på.
 • Att du försöker prioritera att alltid kunna vara på med föreställningar och extra repetitioner.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03