Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Närvaro, frånvaro och ledighet

Från förskoleklass har alla elever skolplikt, vilket innebär att de har både rätt och en skyldighet att ta del av utbildningen. Här kan du läsa om rutiner för närvaro och ledighet för elever inom grundskola och anpassad grundskola.

Närvaro och ledighet

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt. Skolplikt innebär att alla barn måste gå i skolan, från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9. I skolan gäller närvaro vilket innebär att eleven ska delta i all verksamhet som skolan anordnar, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Giltiga skäl till frånvaro är sjukdom eller i förväg beviljad ledighet.

Att beviljas ledighet från skolan är ett undantag från skolplikten. Elever har inte rätt till ledighet utöver loven. All ledighet innebär att elever går miste om sin skolgång, oavsett om det är kortare eller längre ledighet.

Skolan ansvarar inte för att kompensera för den missade undervisningen som ledigheten medför. Det är vårdnadshavarna som ansvarar för att ta igen den undervisning som missas.

Kortare ledighet

Elever kan beviljas kortare ledighet från skolan.

Kortare ledighet innebär enstaka dagar. Beslut om kortare ledighet får tas av lärare på uppdrag av rektor. Beslut om sammanhängande ledighet i flera dagar och totalt mer än 10 dagar på ett läsår tas av rektor.

Ansökan om kortare ledighet görs i Skola24 av elevens vårdnadshavare senast två veckor innan önskad ledighet. Orsak till ledighet och hur den missade undervisningen kommer att kompenseras ska anges i ansökan.

Ansök om kortare ledighet i Skola24

Ansökan om kortare ledighet kan också göras på blankett:

Blankett för Ansökan om ledighet för elev i grundskolan Pdf, 204 kB.

Längre ledighet

En elev kan beviljas längre ledighet från skolan om det finns synnerliga skäl för detta. Längre ledighet innebär ledighet i flera sammanhängande dagar och om ledigheten överskrider mer är totalt 10 dagar på ett läsår. Beslut om längre ledighet tas av rektor.

Vid ansökan om längre ledighet måste synnerliga skäl anges. Att åka på semesterresa med sin familj anses enligt skollagen inte vara ett synnerligt skäl för ledighet. Det krävs att resan har ett ytterligare syfte än en vanlig semesterresa. Synnerliga skäl kan behöva styrkas av någon annan än barnets vårdnadshavare som exempelvis läkare, psykolog eller kurator.

Längre ledighet måste göras på blankett för Ansökan om ledighet för elev i grundskolan senast två veckor innan önskad ledighet. På blanketten ska orsak till ledigheten anges, hur den missade undervisningen kommer att kompenseras samt synnerliga skäl för ledigheten.

Blankett för Ansökan om ledighet för elev i grundskolan Pdf, 204 kB.

Beslut om ledighet

Inför beslut om ledighet, såväl kortare som längre görs en samlad bedömning av elevens situation utifrån:

● elevens totala frånvaro

● elevens studiesituation

● möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen

● hur angelägen ledigheten är för eleven.

Beslut om ledighet går inte att överklaga.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan görs på webbplatsen Skola24. Där kan du som vårdnadshavare anmäla frånvaro för hel eller del av dag, se frånvaroöversikt och ta del av rapporterad frånvaro. Du kan även anmäla frånvaro för flera dagar på en gång. Du kan också ladda ner appen Skola24 som du hittar i AppStore eller Google Play.

Anmäl frånvaro på Skola24 Länk till annan webbplats.

Frånvaroanmälan för fritidshem

Vid frånvaroanmälan i fritidshem används appen Edlevo. Den kan du ladda ner i App Store eller i din Google Play-butik. I appen görs frånvaroanmälan och registrering av schema. Observera att frånvaroanmälan endast gäller förskola och fritidshem.

Här hittar du mer information om hur du frånvaroanmäler i appen:

Instruktionsfilm för frånvaroanmälan i appen Edlevo Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad: 2024-06-03