Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Frågor och svar om stängning av Ucklumskolan

På den här sidan kan du läsa vanliga frågor och svar om stängningen av Ucklumskolan F-3

Bakgrund till förslaget om att stänga skolan

  • 6 av 27 barn som tillhör boendeområdet Ucklum och som skulle börja förskoleklass hösten 2023 sökte i våras Ucklumskolan. Övriga 21 barn sökte andra skolor. När skolan startade i augusti var det 3 av 27 barn som började på Ucklumskolan.
  • Kommunen har ansvar för alla kommunens skolor och elever. Det innebär bland annat att säkerställa att tilldelade resurser används optimalt. Ekonomin tillåter inte en överrepresentation av skolor. Det finns tomma platser på övriga grundskolor i kommunen.
  • Ucklumskolan F-3 är i stort behov av upprustning i form av renovering och underhåll. Här är både fastighets- och verksamhetsperspektiv centrala.
  • En liten skola kostar mer per elev än en stor skola.
  • Samordningsvinsterna på en liten skola är begränsade, exempelvis när det gäller elevhälsa och servicefunktioner.
  • Möjligheterna till kompetensförsörjning och kompetensutveckling är betydligt svårare på en liten skola.

Spekerödskolan har möjlighet utifrån de presenterade alternativen att ta emot samtliga elever från Ucklumskolan F-3.

Elever från Ucklumskolan F-3 kommer att ges plats på önskad skola. Endast på Spekerödskolan kan samtliga elever garanteras plats.

Förvaltningen kommer att föra dialog med alla skolor som vårdnadshavare önskar byta till och kommer så långt det går att försöka hitta lösningar som fungerar för alla.

Om vårdnadshavare inte aktivt önskar skola placeras barnet på Spekerödskolan.

Skolorna följer de mål som finns i läroplanen och därför ser undervisningen relativt lika ut i kommunens skolor. Om ett mindre moment skulle påverkas är det inte svårt att ta igen, men detta är sällan ett problem när en elev byter skola.

F-klass kommer att starta på Ucklumskolan F-3 hösten 2023.

Då barnet inte redan går på skolan så är Stenungsunds kommuns rekommendation att vårdnadshavare väljer en ny skola med start HT-23.

Sidan uppdaterad: 2024-03-27