Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Stora Högaskolan F-9

Stora Högaskolan ligger naturskönt belägen mitt i Stora Höga samhälle. Skolan har gångavstånd till bussar och tåg. Stora Högaskolan årskurs F-9 består av tre enheter, Stora Högaskolan F-3, 4-6 och 7-9.

På skolan finns fritidshem för elever i årskurs F-3 och fritidsklubb för elever från årskurs 4.

I Stenungsunds kommun arbetar alla grundskolor med systematiskt kvalitetsarbete utifrån en gemensam modell. Arbetet är utformat som ett årshjul med tre övergripande och integrerade teman: Mål och resultat, Lärandeprocesser och Trygghet och trivsel.

I Mål och resultat arbetar vi med uppföljning av elevernas kunskapsresultat, närvaroarbete och organiseringen av särskilt stöd.

Inom lärandeprocesser arbetar vi med uppföljning och utveckling av undervisning. En del i detta är att utveckla digitaliseringen i undervisningen. Även skolbibliotekens uppdrag för att främja elevernas läsintresse och läsförmåga ingår i detta område. Samarbete mellan skolan och arbetslivet är också en del inom lärandeprocesser.

Inom området Trygghet och trivsel arbetar vi med att följa upp och utveckla trygghet i utbildningen och studiero i undervisningen. Vi arbetar med värdegrundsarbete, ordningsregler, samverkan mellan hem och skola samt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Övergripande i hela grundskolan är att vi utvecklar lärares relationella ledarskap i klassrummen och elevernas positiva lärandeidentiteter. Detta innebär att elever får utveckla tilltro till sin egen förmåga att lära, strategier för att lära, förmåga till kreativitet och problemlösning samt i relationer och samspel.

Elevhälsans arbete är främst förebyggande och främjande men omfattar också elevstödjande åtgärder på individnivå. Elevhälsans personal består av specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog.

På kommunens tre årskurs 7-9 skolor: Hallerna, Stora Höga och Kristinedal, arbetar studie- och yrkesvägledare. Rollen bistår elever kring frågor om bland annat prao och gymnasieval.

Schema

Här hittar du schema för Stora Högaskolan. Välj skola och klass för se önskat schema.

Schema för Stora Högaskolan Länk till annan webbplats.

Veckans måltider

Du kan ta del av veckans matsedel på skolmatens webbplats eller ladda ner appen Skolmaten till din telefon. Appen hittar du i App Store eller Google Play.

Veckans matsedel på skolmaten.se Länk till annan webbplats.

Om du är nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med skolmaten, läs mer på vår webbplats:

Mat i grundskolan

Frånvaroanmälan för grundskolan

Information om hur du gör en frånvaroanmälan hittar du på sidan för frånvaro och ledighet.

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Det gör du som vårdnadshavare i Skola24.

Anmäl frånvaro på Skola24 Länk till annan webbplats.

Kontakta Stora Högaskolan

För att komma i kontakt med Stora Högaskolan, kontakta kommunens kontaktcenter så guidar de dig till rätt peron, antingen via telefon eller vår e-tjänst.

Telefon: 0303-73 00 00

Kontakta oss

Arbetslag och Fritids

Åk F-3

Fritids Tumlaren, 0705-61 84 39
Fritids Sälen, 0730-50 84 29
Fritids Hajen, 0730-52 59 63
Fritids Delfinen, 0706-70 84 48
Arbetsrum, 0303-73 03 83
Arbetsrum, 0303-73 84 47
Matsal, 0303-73 84 38

Åk 4-6 Arbetsrum

Åk 4 + åk 6: 0303-73 84 42, 0303-73 84 44
Matsal: 0303-73 84 46
Fritidsklubben: 0767-73 90 93

Åk 7-9

Arb.lag A
7A, 8A, 9A: 0303-73 84 40

Arb.lag B
7B, 8E, 8B, 9B: 0303-73 84 52

Arb.lag C
7C, 8C, 9C: 0303-73 84 53

Arb.lag D
7D, 8D, 9D: 0303-73 84 41

Mosaiken Helena Andreasson, 0730-886755


Särskild undervisningsgrupp

Atlanten Åk 7-9, 0722-08 55 31

Flexgrupp

Kompassen Åk 1-6, 0303-73 84 50, 0730-52 53 56

Besöksadress

Adress Stora Högaskolan F-6

Lilla vägen 2
444 60
Stora Höga

Adress Stora Högaskolan 7-9

Lilla vägen 5
444 60
Stora Höga

Vägbeskrivning till Stora Högaskolan

Sidan uppdaterad: 2024-07-01