Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kristinedalsskolan F-9

Kristinedalskolan består av årskurserna F-9, fördelat på två enheter, samt anpassad grundskola och resursskola (AGR).

På Kristinedalskolan, som välkomnar ungefär 500 barn och elever samt cirka 100 vuxna varje dag, värderar vi mångfald och möjligheten till lärande, tillväxt och utveckling. Vi främjar kulturella utbyten inom alla former av skapande och främjar möten med kamrater och kollegor från olika delar av världen. På vår skola talas inte mindre än 30 olika språk, inklusive svenska, vilket berikar vår kulturella mångfald. Dessutom är anpassad grundskola och resursskola (AGR) integrerad i Kristinedalskolan.

Kristinedalskolan är en enplansskola som är centralt belägen i Stenungsund och erbjuder närhet till natur och olika aktiviteter. Utöver grundskolverksamhet för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9, bedriver vi även fritidshemsverksamhet och fritidsklubb.

Vår övergripande målsättning är att skapa en trivsam och inkluderande skolmiljö där både elever och personal känner sig välkomna och respekterade. Vi strävar efter att göra skolan till en trygg och positiv plats där lärande blir en rolig upplevelse för alla.

Inom Kristinedalskolan AGR, som delar samma skolbyggnad som Kristinedalskolan, bedriver vi två enheter: Anpassade grundskolan och Resursskolan. Sedan läsårsstarten 2023-2024 har dessa två enheter integrerats till en gemensam verksamhet där elever inkluderas i samma klasser. Eleverna går i mindre grupper med högre personaltäthet än vad som normalt erbjuds i grundskolan. Detta ger oss möjlighet att anpassa undervisningen till både gruppen och de enskilda elevernas specifika behov.

Anpassade grundskolan är avsedd för elever med en intellektuell funktionsnedsättning som bedöms inte kunna uppnå godtagbara kunskaper enligt grundskolans ämnesplaner. Ansökningar till Anpassade grundskolan hanteras genom kommunens mottagningsteam, och elever som bedöms tillhöra målgruppen har rätt att studera enligt Anpassade grundskolans läroplan. Det finns möjlighet att följa dessa studier antingen i våra fysiska lokaler på Kristinedalskolan eller genom att delta i en klass på någon av kommunens grundskolor om eleven är folkbokförd i Stenungsunds kommun.

Resursskolan är avsedd för elever i årskurs 4-9 med stort behov av särskilt stöd som bedöms inte kunna fullfölja sin utbildning på någon av våra grundskolor. Resursskolan har ett begränsat antal platser, och antagning sker en gång per termin, inför terminsstart i augusti eller januari. Ansökningar till Resursskolan görs i samråd med elevens nuvarande hemskola och efter att ett utlåtande har begärts från kommunens centrala elevhälsoteam. Det är hemskolans ansvar att, i dialog med elev och vårdnadshavare, lämna in ett underlag till det centrala elevhälsoteamet. Teamet gör en bedömning utifrån tydligt formulerade och mätbara kriterier och besvarar två frågeställningar:

  1. Bedöms eleven tillhöra målgruppen för Resursskolan?
  2. Om det finns fler ansökningar än tillgängliga platser, bedöms elevens behov rättfärdiga ett företräde framför andra sökande?

Om eleven anses vara i målgruppen och det finns en plats tillgänglig, rekommenderar teamet att vårdnadshavare ansöker om skolplacering på Resursskolan. Om inte, arbetar hemskolan vidare för att erbjuda eleven en lämplig skolgång.

Schema

Här hittar du schema för Kristinedalsskolan. Välj skola och klass för se önskat schema.

Schema för Ekenässkolan Länk till annan webbplats.

Veckans måltider

Du kan ta del av veckans matsedel på skolmatens webbplats eller ladda ner appen Skolmaten till din telefon. Appen hittar du i App Store eller Google Play.

Veckans matsedel på skolmaten.se Länk till annan webbplats.

Om du är nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med skolmaten, läs mer på vår webbplats:

Mat i grundskolan

Frånvaroanmälan för grundskolan

Information om hur du gör en frånvaroanmälan hittar du på sidan för frånvaro och ledighet.

Vid sjukdom eller kortare frånvaro av annat slag, exempelvis tandläkarbesök, måste frånvaron anmälas till skolan. Det gör du som vårdnadshavare i Skola24.

Anmäl frånvaro på Skola24 Länk till annan webbplats.

Kontakta Kristinedalsskolan

För att komma i kontakt med Kristinedalsskolan, kontakta kommunens kontaktcenter så guidar de dig till rätt peron, antingen via telefon eller vår e-tjänst.

Telefon: 0303-73 00 00

Kontakta oss

Besöksadress

Kristinedalskolan
Kristinedalsvägen 6
444 47 Stenungsund

Postadress

Stenungsund kommun
Kristinedalskolan
444 82 Stenungsund

Vägbeskrivning till Kristinedalsskolan

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.