Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och anpassade grundskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Fritidshem och Fritidsklubb

Utbildning i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Eleven erbjuds utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars arbete eller studier. En elev ska också erbjudas utbildning i fritidshem om eleven av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av utbildning i fritidshem eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. I de fallen är det rektor som beslutar om vilka tider som eleven erbjuds i fritidshemmet.

Från och med höstterminen det år då eleven fyller 10 år erbjuds öppen fritidsverksamhet i form av Fritidsklubb.

Utbildning i fritidshem och på fritidsklubb erbjuds på samma skolenhet där eleven är skolplacerad i grundskolan och finns på alla grundskolor som har årskurser från förskoleklass till årskurs sex.

Öppettider

Ordinarie öppettider för fritidshem är helgfri måndag till fredag mellan klockan 06:30 till 18:30. Avvikande öppettider beslutas av skolans rektor.

Fritidsklubb har öppet från skoldagens slut fram till klockan 17.00. Skollovsdagar har Fritidsklubben öppet från ordinarie skolstartstid fram till klockan 17.00.

 

Avgift för fritidshem och Fritidsklubb

I nedan tabeller räknas det yngsta barnet som barn nummer 1.

Avgifter för fritidshem 2024
BarnProcent av inkomstenHögsta taxa
Barn nr 12 procentDock högst 1 125 kr/månad
Barn nr 21 procentDock högst 563 kr/månad
Barn nr 31 procentDock högst 563 kr/månad
Barn nr 40 procentIngen avgift
Avgift för Fritidsklubb 2024 (från augusti 2024)
BarnProcent av inkomstHögsta taxa
Barn nr 11 procentDock högst 563 kr/månad
Barn nr 21 procentDock högst 563 kr/månad
Barn nr 31 procentDock högst 563 kr/månad
Barn nr 40 procentIngen avgift
Vid behov av utökade tider på Fritidsklubb gäller ordinarie avgift för fritidshem.

 

Läs mer om avgifter och regler för förskola och fritidshem
Ansök om plats på fritidshem och Fritidsklubb

Frånvaroanmälan fritidshem

Stenungsunds kommun använder appen Edlevo som system för anmälan av barns frånvaro i förskola och fritidshem. I appen görs frånvaroanmälan och registrering av barnschema.

Appen finns att hämta på App Store och Play Butik.

Uppsägning av plats i fritidshem och Fritidsklubb

Vårdnadshavare måste säga upp plats på fritidshem och Fritidsklubb när behovet upphör. Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar.

Platsen sägs upp via Edlevo App. Logga in i med e-legitimation. Appen finns att ladda ned från App store och Google play.

Så här fungerar appen Edlevo

Sidan uppdaterad: 2024-07-04