Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Omsorg vid obekväm arbetstid

Målgruppen är de familjer som har behov av omsorg vid obekväm arbetstid och inte själva kan lösa detta. Det finns dock ingen generell rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, en behovsprövning sker av varje ansökan.

Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Det kan till exempel röra sig om att få sina arbetstider förlagda till vardagar eller dagtid istället för veckoslut, kvälls- och / eller nattetid. Omsorgen ligger på Brudhammar förskola.

Rutiner för behovsprövning

Innan ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid beviljas eller avslås ska sektor Utbildning göra en behovsprövning.

Obekväma arbetstider

Omsorg på obekväm arbetstid är avsedd för barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, vars vårdnadshavare arbetar tidig morgon, sen kväll, nätter och/eller helger.

Målgruppen är ensamstående vårdnadshavare som har obekväma arbetstider och sammanboende vårdnadshavare där båda har obekväma arbetstider. Med sammanboende vårdnadshavare jämställs vårdnadshavare eller partner som sammanbor i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande med någon som inte är vårdnadshavare till barnet.

Innefattar inte tillfälliga behov

Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och kontinuerligt återkommande och andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats av vårdnadshavaren.

Omsorg ska erbjudas vårdnadshavare som annars riskerar att förlora möjligheten att försörja sig, till exempel genom att de måste minska sin arbetstid eller inte kan behålla sitt nuvarande arbete.

Arbetstidens ska styrkas

Arbetstidens ska styrkas med intyg eller schema från arbetsgivaren. Sökande ska också styrka att hon eller han prövat möjligheten att förändra sin arbetstid. Förskolans administration har rätt att vid behov kontrollera uppgifterna hos arbetsgivaren.

Omprövning kan ske en till två gånger per år genom styrkta arbetsgivarintyg vid beslut om beviljad omsorg.

Avgift för omsorg vid obekväm arbetstid ryms inom reglerna för maxtaxa.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 60 kalenderdagar. Ni har rätt att utnyttja platsen under uppsägningstiden.

Omsorg erbjuds inte under storhelger

Omsorg erbjuds inte på storhelger som långfredag, påskafton, påskdagen, pingstafton, pingstdagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton, juldagen, nyårsafton och nyårsdagen.

Beslut fattas inom två månader

Beslut fattas inom två månader efter ansökan inkommit. Placering kan dock inte garanteras inom angiven tid.

Följande tider omfattas

Tidig morgonomsorg:

måndag till fredag

klockan 05.00 till 06.30.

Sen kvällsomsorg:

måndag till fredag

klockan 18.30 till 22.00.

Nattomsorg:

måndag till fredag

klockan 22.00 till 05.00.

Helgomsorg:

fredag klockan 22.00 till måndag klockan 05.00.

Hitta hit

Brudhammar förskola
Janssons väg 2
444 41 Stenungsund

Se vägbeskrivning via knappen, som leder till eniro.se.

Vägbeskrivning till Brudhammar förskola

Sidan uppdaterad: 2024-06-10