Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Försäkringar

Kommunen har ett försäkringsskydd för olycksfall, skadestånd och patientförsäkring hos Protector försäkring. Här kan du läsa mer om kommunens aktuella försäkringsskydd och vad som gäller vid olycksfall, skadestånd, patientförsäkring, stöld eller skada på privat egendom.

Vi har en kollektiv försäkring för elever i kommunens förskolor, grundskolor, gymnasium och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring finns till för att hjälpa dig om du råkat ut för en olycka som medfört en kroppsskada. Olyckan måste ha skett genom en yttre oförutsedd och plötslig händelse. Olycksfallsförsäkringen är till för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområden. Försäkringen som vi har tecknat gäller inte för sjukdom eller planerade operationer.

Vår nuvarande olycksfallsförsäkring gäller från 2019 och framåt och har följande försäkringsnummer: 1082108.

Aktuellt försäkringsbrev 2024

Försäkringsvillkor Protector Pdf, 827 kB.

Reseförsäkring vid praktik och skolresor

När det gäller försäkring relaterad till resor är det If som är försäkringsgivare. En reseförsäkring kan gälla om du har en prao, praktik/APL/LIA eller skolresa anordnad av kommunen. Ta kontakt med oss om du behöver använda dig av vår reseförsäkring.

Skadad egendom

Ersättning kan lämnas för skadade kläder och glasögon under förutsättning att du råkat ut för ett godkänt olycksfall och läkarvård krävts. Ersättning lämnas inte enbart för skadad egendom.

Skolskjuts

Vid godkänd olycksfallsskada kan resor till och från skolan ersättas om den fysiska skadan gör att du inte kan ta dig till skolan på annat sätt än om skolskjuts ordnas. Det ska då styrkas av
behandlande läkare att du av medicinska skäl behöver det samt under vilken period behovet
finns.

Hur anmäler jag till olycksfallsförsäkringen?

En förutsättning för rätt till ersättning är att skadan varit så allvarlig att läkarbehandling krävts. Skadar du dig genom ett olycksfall ska du därför snarast uppsöka läkare eller tandläkare. Se till att spara alla kvitton i original. Du anmäler sedan skadan hos Protector. Vid anmälan uppger du följande försäkringsnummer: 1082108.

Anmäl skada hos Protector Länk till annan webbplats.

Du kan också göra en skadeanmälan hos Protector via telefon: 08-41063700

Vad händer efter jag anmält min skada?

Du som råkat ut för en olycka och ska nyttja kommunens olycksfallsförsäkring ansvarar själv för att skicka in anmälan till försäkringsbolaget. En förutsättning för rätt till ersättning är att den försäkrade uppsökt läkare eller tandläkare så fort skadan uppstått.

När du gjort skadeanmälan kan du eventuellt bli kontaktad av försäkringsbolaget för att skicka in dina handlingar. Det kan exempelvis vara bilder och kvitton. Ärendet kommer sedan att handläggas innan du får beslut om eventuell ersättning för skadan.

Tidigare olycksfallsförsäkring

Vill du anmäla en skada som inträffade mellan 2015 - 2018 Då behöver du ta kontakt med vårt dåvarande försäkringsbolag, Länsförsäkringar. Vid anmälan är det viktigt att du fyller i följande försäkringsnummer: 2062612.

Anmäl skada mellan 2015 - 2018 till Länsförsäkringar Länk till annan webbplats.

Patientskadeförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan gälla skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård eller vid hemsjukvård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Om du råkar ut för en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård och vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska du göra en skadeanmälan hos försäkringsbolaget Protector.

Anmäl skada

För att anmäla skada, fyll i vår skadeanmälningsblankett för patientskada Pdf, 74 kB. och posta den till:

Protector Försäkring
Skador FE 50340
832 82 Östersund

Skadestånd

Har du råkat ut för en personskada eller drabbats av en egendomsskada och Stenungsunds kommun antingen är:

  • Fastighetsägare (äger aktuell mark eller byggnad)
  • Ansvarig väghållare (svarar för väg, gata eller gångbanans skötsel)
  • Ansvarig för verksamheten (driver till exempel skolverksamheten)

I första hand bör du nyttja dina egna försäkringar innan du riktar krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Du kan göra en skadeanmälan och begära skadestånd hos oss om du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel. Det är ditt egna ansvar att påvisa att kommunen är ansvariga för skadan. Bilder på skadan, kvitton, beskrivning av händelsen, skadedatum och andra handlingar kan du behöva skicka in vid skadeanmälan.

Ansök om skadestånd i vår e-tjänst

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör vi, och i vissa fall vårt försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked om vi anser oss vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Sidan uppdaterad: 2024-04-02

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.