Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kungörelse om granskning av detaljplan för Kyrkeby 3:31, Jörlanda Pastorsexpedition

Detaljplanen för Jörlanda Pastorsexpedition är på granskning från och med 10 juni till och med 25 juni.

Syftet med detaljplanen är att medge kontorsändamål och tillåta befintlig byggnad då pastorsexpeditionen idag är uppförd med tidsbegränsat bygglov som inte kan förlängas.
Då det under samrådet inkommit synpunkter på planförslaget övergår handläggningen från begränsat standardförfarande till standardförfarande. Därmed blir planförslag föremål för granskning innan det kan tas till antagande.

Planhandlingar med tillhörande utredningar finns under granskningsperioden tillgängliga på kommunens websida.

Detaljplan för Jörlandapastorsexpedition

Planhandlingar finns även utställda i Stenungsunds kommunhus, Kulturhuset Fregatten och Stenungsund Arena

Eventuella synpunkter på förslaget ska skriftligen ha inkommit till Stenungsunds kommun, Samhällsbyggnad Exploatering, 444 82 Stenungsund eller via e-post till plan@stenungsund.se senast den 25 juni 2024.

Sidan uppdaterad: 2024-06-07

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.