Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kungörelse om planeringsstrategi för Stenungsund

Kommunfullmäktige antog den 23 maj 2024 § 95 en planeringsstrategi för översiktsplanen.

Beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla under tiden 31 maj till och med 24 juni.

I april 2020 ändrades 3 kap i Plan- och bygglagen, ändringen innebar att
planeringsstrategin ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av
översiktsplanen. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad
kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell och för
att vara mer framåtsyftande. Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader
efter ordinarie val, antar inte kommunen en planeringsstrategi eller en ny
översiktsplan senast 11 september 2024 anses översiktsplanen vara inaktuell.

I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta
ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för
översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med
översiktsplaneringen.

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hjälpte informationen på sidan?


Beskriv vad som felaktigt eller saknades

Ange din e-postadress om du vill ha återkoppling
Det du skickar till kommunen blir allmän handling. Du kan läsa mer om det på sidan offentlighetsprincipen.