Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillkännagivande av justerat protokoll - Valnämnden

Protokollet har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2024-06-12

Paragrafer: 35-39

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-13

Datum då anslaget tas ner: 2024-07-05

Förvaringsplats för protokoll: Kommunkansliet

Länk till protokoll: Protokoll valnämnden 2024-06-12 Pdf, 757 kB.

Sidan uppdaterad: $lastPublished