Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Startsida för Stenungsunds kommun

Google Translate

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Tillkännagivande av justerat protokoll - Sociala myndighetsnämnden

Protokoll 1 (2) har justerats omedelbart. Justeringen har gjorts offentlig genom tillkännagivande av justerat protokoll på kommunens anslagstavla.

Sammanträdesdatum: 2024-06-04

Paragrafer: 144-147, 154-156

Datum då anslaget publiceras: 2024-06-04

Datum då anslaget tas ner: 2024-06-25

Förvaringsplats för protokoll: Sektor socialtjänst

Sidan uppdaterad: $lastPublished