Stenungsunds kommunvapen, länk till startsidan

Publicerad:

Trafikskylt med hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen

Vi sänker hastigheten på många av våra gator

Under veckan (vecka 48) startar vi ett arbete med att sänka hastigheterna på många av våra gator i de centrala delarna av Stenungsund för att bland annat öka trafiksäkerheten. Arbetet kommer att pågå under några månader framåt och är ett led i arbetet att införa den hastighetsplan som gäller i kommunen. Så du som fordonstrafikant – var extra uppmärksam på hastighetsbegränsningarna då de kan ha ändrats på gator du vanligtvis kör.

Huvuddragen i ändringarna är att huvudgatorna, såsom Doterödsvägen, Inre Ringleden och Uppegårdsvägen, går från 50 km/h till 40 km/h och att bostadsgatorna får 30 km/h.

Yttre Ringleden, Hallernaleden och Ucklumsleden behåller sina nuvarande hastigheter då ytterligare utredningar behöver göras. Göteborgsvägen behåller också sina 50 km/h ett tag till.

Omskyltningen sker stegvis område för område

Hastighetsbegränsningarna och ändringen av skyltningen kommer att ske stegvis område för område i de centrala delarna av Stenungsund. Hastighetsjustering sker även på enskilda vägar.

Centrala delarna av Stenungsund får sänkta hastigheter

I markerat område kommer hastighetssänkningar påbörjas vecka 48

De områden som inte får ändrad hastighet före årsskiftet kommer påbörjas i början på nästa år.

Varför gör ni den här ändringen?

Vi gör den här ändringen för att öka trafiksäkerheten, ge ökad respekt och acceptans för hastighetsgränserna samt att den minskar påverkan på miljön. Vi utgår från den hastighetsplan som gäller i kommunen.

Ansvaret för hastighetsreglering

Kommunen ansvarar för hastighetsreglering inom tätbebyggt område, där det i grunden råder 50 km/h. Målet är att endast hastighetsgränserna gångfart, 30, 40, 60 och 80 km/h ska finnas för att trafiknätet inte ska upplevas som plottrigt.

Mer information hittar du i kommunens hastighetsplan Pdf, 1.5 MB.

Utanför tätbebyggt område ansvarar länsstyrelsen

Länsstyrelsen ansvarar för hastighetsreglering utanför tätbebyggt område, det vill säga för merparten av landsvägarna.

Senast uppdaterad