Nyheter - Stenungsund.se https://www.stenungsund.se/ovrigt/rssnyheter.4.4b22c65213204472ce1800046.html sv SiteVision 4.2.4.1 Thu, 16 Nov 2017 13:57:07 +0100 Har du nyligen besökt Stenungsund Arena? Just nu gör vi en undersökning om vad våra besökare på Stenungsund Arena tycker. Svara gärna på vår enkät om du nyligen har besökt arenan. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/hardunyligenbesoktstenungsundarena.5.5d55d99915f774c650df1a00.html Thu, 16 Nov 2017 10:35:08 +0100 Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen” Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten. Där riskerar det att orsaka stopp och översvämningar. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/hushallspapperarvanligastefultorkningen.5.5d55d99915f774c650d7864d.html Wed, 15 Nov 2017 09:19:41 +0100 När är det jag ska byta till vinterdäck? Mellan 1 december och 31 mars är det krav på vinterdäck, om det är vinterväglag ute. Dubbdäck får användas mellan 1 oktober och 15 april. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/narardetjagskabytatillvinterdack.5.7705107915f6dfbd893e5724.html Tue, 14 Nov 2017 06:30:00 +0100 Trafikstörningar i Göteborgsområdet 16-17 november I samband med EU-toppmötet den 17 november, då Europas stats- och regeringschefer kommer till Göteborg, förväntas kraftiga trafikstörningar under vissa tider den 16-17 november. Följ polisens rekommendationer för att undvika de mest kritiska tiderna, var ute i god tid och följ aktuell trafikinformation. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/trafikstorningarigoteborgsomradet1617november.5.3c2f321115fa770a04a3169c.html Mon, 13 Nov 2017 11:24:04 +0100 Företag coachas inom energi och klimat Just nu pågår projektet "Coach - för energi och klimat". Projektet ska hjälpa små och medelstora företag i Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv att spara energi och bli mer klimatmedvetna. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/foretagcoachasinomenergiochklimat.5.5cdfac7815f59c3fd31edaa7.html Mon, 13 Nov 2017 08:19:54 +0100 Två tonåringar behöver familjehem En pojke och en flicka i 13-årsåldern behöver var sin trygg familj. Vi söker er som har ett engagemang för utsatta barn och barn med särskilda behov. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/tvatonaringarbehoverfamiljehem.5.5d55d99915f774c650dca1c4.html Thu, 09 Nov 2017 12:39:55 +0100 Välkommen på kommundelsstämma för Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna den 23 november! Vill du vara med och samtala om frågor i ditt närområde? Torsdagen den 23 november hålls kommundelsstämma kl 18.30-21 i Fregatten.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommenpakommundelsstammaforhasselbackenkopperkyrkenorumochhallernaden23november.5.7705107915f6dfbd893a118f.html Thu, 09 Nov 2017 11:18:37 +0100 Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 20 november Måndagen den 20 november sammanträder kommunfullmäktige klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommentillkommunfullmaktigessammantrademandagenden20november.5.7705107915f6dfbd893a03fd.html Thu, 09 Nov 2017 11:00:02 +0100 Sök pengar ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond Nu finns möjlighet för handikappföreningar att ansöka om medel ur Stiftelsen Syskonen Parkers Minnesfond då stiftelsens stadgar ändrats. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/sokpengarurstiftelsensyskonenparkersminnesfond.5.5d55d99915f774c650d879ee.html Wed, 08 Nov 2017 14:33:48 +0100 Här kan du hämta flis Du är välkommen att hämta flis till din trappa eller infart (max 50 kilo per hushåll). https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/harkanduhamtaflis.5.2459bee9157da8787c234aa3.html Tue, 07 Nov 2017 11:37:50 +0100 Skogsbacken vinnare av miljöpriset Stort grattis till Skogsbackens förskola i Svenshögen. De är vinnare av Stenungsunds kommuns miljöpris 2017. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/skogsbackenvinnareavmiljopriset.5.7705107915f6dfbd89379edb.html Mon, 06 Nov 2017 15:42:02 +0100 Föreningsstöd till arbetet med ensamkommande barn Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober att tilldela 200 000 kronor för år 2017 till den idéburna sektorn. Detta för att möjliggöra för ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år under asylprocessen, att bo kvar i kommunen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/foreningsstodtillarbetetmedensamkommandebarn.5.7c4fdfa115f5ed88fb1a8cef.html Mon, 06 Nov 2017 11:49:33 +0100 Kulturstipendium 2017 går till Visans vänner Kommunstyrelsens Bildnings- och socialutskott har vid sitt sammanträde den 1 november beslutat att 2017 års kulturstipendium skall tilldelas Visans vänner. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/kulturstipendium2017gartillvisansvanner.5.5d55d99915f774c650d54848.html Wed, 01 Nov 2017 11:31:46 +0100 Samverkan stärker besöksnäringen i fyra västsvenska kommuner Kommunerna Stenungsund, Tjörn, Orust och Kungälv har nu i samverkan handlat upp turismtjänster. Tisdagen den 31 oktober träffades kommunstyrelsens ordförande från respektive kommun för att signera avtalet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/samverkanstarkerbesoksnaringenifyravastsvenskakommuner.5.7c4fdfa115f5ed88fb15002c.html Mon, 30 Oct 2017 12:58:19 +0100 Positiva röster från Stenungsund - En annons i GP Den 22e oktober publicerades en intervju i Göteborgspostens söndagsbilaga med några av Stenungsunds medarbetare https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/positivarosterfranstenungsundenannonsigp.5.5cdfac7815f59c3fd313e61d.html Wed, 25 Oct 2017 07:00:00 +0200 Klarar du dig i 72 timmar? Du har ett eget ansvar att klara några dygn utan el, vatten eller mat. De flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/klarardudigi72timmar.5.69f1055615f16de81a4bb67d.html Tue, 24 Oct 2017 15:04:30 +0200 Biejvve Bájttá – en föreställning för förskolebarn Elin Teilus är sångerska och jojkare med rötter från samebyn Udtja och uppvuxen i Göteborg. Under hösten besöker hon förskolor i Stenungsunds kommun med en musikteaterföreställning där barnen får möta samerna och deras land Sápmi.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/biejvvebajttaenforestallningforforskolebarn.5.17a5ac7215f413283d82a746.html Tue, 24 Oct 2017 13:02:28 +0200 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 16 oktober 2017 är nu justerat och tillgängligt. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigessammantradeden16oktober.5.455e63715f1706a4c9ba11e.html Mon, 23 Oct 2017 14:08:26 +0200 Mat och kultur möts i Stenungsund 28/10 Kom och testa på afghansk mat, lyssna på livemusik, möt människor och andra kulturer. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/matochkulturmotsistenungsund2810.5.455e63715f1706a4c9a96b0.html Mon, 23 Oct 2017 11:04:29 +0200 Ett höstlov full med kul aktiviteter! Fredagsrys, bygg en spelkonsol, Prova på att sminka skräcksmink, var med på en riktigt arkeologisk utgrävning eller gillar du att spela schack?  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/etthostlovfullmedkulaktiviteter.5.17a5ac7215f413283d818701.html Fri, 20 Oct 2017 09:29:29 +0200 Vägarbete på Stora vägen 31 oktober-17 november En del av Stora vägen i Stora Höga är avstängd 31 oktober-17 november. Det beror på att vi byter avloppsledningar. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/vagarbetepastoravagen31oktober17november.5.6c587b9215ef97b46abc919e.html Mon, 16 Oct 2017 21:13:28 +0200 Avgiftsfria resor för seniorer Från årsskiftet kan seniorer folkbokförda i kommunen åka gratis med Västtrafik inom kommunen. Detta beslutade kommunfullmäktige under måndagens sammanträde. De avgiftsfria resorna införs 1 januari 2018. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/avgiftsfriaresorforseniorer.5.723f25015f1170639847017.html Thu, 12 Oct 2017 13:06:57 +0200 Lekplatser rustas upp Nu ska lekplatserna på Trollsländevägen, Gullvivevägen, Ekbacken, Aspvägen och Lergodsvägen rustas upp. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/lekplatserrustasupp.5.4fdace2015eceedf214d9bca.html Thu, 12 Oct 2017 09:33:57 +0200 Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet är årets gymnasieskola i Västsverige! Teknikcollege Stenungsund vid Nösnäsgymnasiet och dess 36 medarbetare har erhållit en fantastisk kvalitetsstämpel. Vid en prisceremoni på svenska mässan i Göteborg i samband med Gymnasiedagarna och Future skills tog Teknikcollege igår emot Utmärkelsen Samverkan Skola-Arbetsliv (SSA) som årets gymnasieskola i Västsverige. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/teknikcollegepanosnasgymnasietararetsgymnasieskolaivastsverige.5.6c587b9215ef97b46ab4b695.html Thu, 05 Oct 2017 11:32:20 +0200 Föreläsning för föräldrar om närvaro i en digital värld Föreläsningen "Man blir som man umgås" vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i Stenungsund. Den ger kunskap och förståelse för hur media, skärmar och spel påverkar våra relationer, beteenden och identiteter. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/forelasningforforaldraromnarvaroiendigitalvarld.5.4fdace2015eceedf2146120b.html Thu, 05 Oct 2017 11:23:39 +0200 Vill du bidra med information om hur du reser?  VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, söker just nu deltagare till en forskningsstudie kring resvanor. Bland annat söker de dig som bor i Stenungsunds kommun och är 16-84 år. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/villdubidramedinformationomhurdureser.5.4fdace2015eceedf214613f7.html Thu, 05 Oct 2017 09:25:05 +0200 Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 16 oktober Måndagen den 16 oktober sammanträder kommunfullmäktige klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommentillkommunfullmaktigessammantrademandagenden16oktober.5.53b03efd15ecf6f80a352d11.html Tue, 03 Oct 2017 14:33:59 +0200 Ungas situation under Lupp Hur mår unga och hur är ungdomarnas situation i Stenungsunds kommun? Det ska de unga själva få svara på i ungdomsundersökningen Lupp, som pågår just nu! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/ungassituationunderlupp.5.7d035b0b15ec281bbbba2aaf.html Tue, 03 Oct 2017 10:28:03 +0200 Marching for Love - en fantastisk musikupplevelse Den 11 oktober klockan 19 är det dags för "Marching for Love" i Stenungsunds Arena (Sundahallen). Cirka 250 ungdomar och körer från Stenungsund, sjunger tillsammans med artister från Sverige och Sydafrika. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/marchingforloveenfantastiskmusikupplevelse.5.7d035b0b15ec281bbbba0cfe.html Mon, 02 Oct 2017 09:01:13 +0200 Föreläsning: Så lyfter vi våra barn tillsammans Torsdagen den 5 oktober välkomnar vi alla ungdomar och alla som möter barn och ungdomar på något sätt - i vardagen, på jobbet eller på fritiden - till en tänkvärd föreläsning av Mats Barre. Föreläsningen är gratis och ingen föranmälan krävs. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/forelasningsalyftervivarabarntillsammans.5.4fdace2015eceedf2142aa9e.html Mon, 02 Oct 2017 08:11:50 +0200 Uppdaterad information till dig med arvoderat uppdrag i Stenungsunds kommun Från och med november 2017 kommer kommunen att byta bank till Nordea. Detta innebär att du behöver ange ditt bankkontonummer till Nordea för att få in ditt arvode på kontot. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/uppdateradinformationtilldigmedarvoderatuppdragistenungsundskommun.5.25950e0715e84a118a672f06.html Fri, 29 Sep 2017 15:56:53 +0200 Oktoberprogram i Kulturhuset Fregatten Musik, konst, akvarellworkshop, författarmöten, föredrag, seniordag, program för barn och ungdomar... https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/oktoberprogramikulturhusetfregatten.5.25950e0715e84a118a6ee118.html Thu, 28 Sep 2017 10:31:35 +0200 Störningar i mailtrafiken Uppdaterat 29 september kl 11.43 Kommunen har fortfarande störningar i mailtrafiken. Detta påverkar även diariet. Det innebär att det blir fördröjningar i att ta emot och registrera handlingar. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/storningarimailtrafiken.5.3417d5115e84a654bddb356.html Wed, 27 Sep 2017 08:00:00 +0200 Vuxenenhetens öppenvård ger stöd vid beroendeproblem Är du bekymrad över att du dricker för mycket alkohol? Är du eller någon i din närhet beroende av droger/ tabletter och önskar en förändring? https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/vuxenenhetensoppenvardgerstodvidberoendeproblem.5.603b4b3f15e844e40f6b6f34.html Fri, 22 Sep 2017 14:47:39 +0200 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 september 2017 är nu justerat och tillgängligt. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigessammantradeden18september.5.3417d5115e84a654bd77db7.html Wed, 20 Sep 2017 11:14:57 +0200 Uppdaterat kl 14.13 Vattenfalls drift är åter i gång men var fortsatt sparsam med vatten under kvällen Vattenfall har fått igång sin drift igen och kan nu producera vatten. Men var fortsatt sparsam med vattnet under kvällen så att vattentornet hinner fyllas till en bra nivå. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet1/uppdateratkl1413vattenfallsdriftaraterigangmenvarfortsattsparsammedvattenunderkvallen.5.603b4b3f15e844e40f650c5c.html Tue, 19 Sep 2017 13:33:03 +0200 Syns du? Nu när vår mörka årstid sakta smugit sig på är det extra viktigt att du syns i trafiken. Du kan enkelt skydda dig själv och hjälpa dina medtrafikanter genom att bära reflex. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/synsdu.5.2ffe54641579a5a535312a0b.html Mon, 18 Sep 2017 16:02:57 +0200 Välkommen på kommundelsstämma för Svenshögen och Ucklum! Gör din röst hörd! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommenpakommundelsstammaforsvenshogenochucklum.5.24a86f2415e844974af32aaf.html Wed, 13 Sep 2017 08:59:25 +0200 Dags att föreslå årets Kulturstipendiat 2017! Varje år delar Stenungsunds kommun ut ett Kulturstipendium till en person eller förening för värdefulla insatser inom det kulturella området i Stenungsunds kommun. Stipendiet är på 20 000 kronor och det delas ut i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året, i år 18 december. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/dagsattforeslaaretskulturstipendiat2017.5.5c67d069156a0771ac416b86.html Mon, 11 Sep 2017 16:27:33 +0200 Allmänhetens åkning i ishallen, Stenungsund Arena Måndag den 18 september öppnar ishallen för allmänhetens åkning. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/allmanhetensakningiishallenstenungsundarena.5.46f39a15e4b0e6bd48b759.html Fri, 08 Sep 2017 12:52:50 +0200 Anhörigstöd via nätet - En bra plats "En bra plats" är en e-tjänst om anhörigstöd som Stenungsunds kommun har anslutit sig till. Här får du tips, råd och information och kan prata med andra anhöriga i liknande situation direkt på webben. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/anhorigstodvianatetenbraplats.5.46f39a15e4b0e6bd450ec5.html Fri, 08 Sep 2017 11:21:32 +0200 Få hjälp av kommunens Fixartjänst Du som är 70 år eller äldre eller som bedömts ha behov, kan få kostnadsfri hjälp med lättare sysslor i hemmet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/fahjalpavkommunensfixartjanst.5.20e332cb15e5148b922282e1.html Thu, 07 Sep 2017 11:35:34 +0200 Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 18 september Måndagen den 18 september sammanträder kommunfullmäktige klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommentillkommunfullmaktigessammantrademandagenden18september.5.46f39a15e4b0e6bd43d0db.html Wed, 06 Sep 2017 15:44:44 +0200 Stenungsund har fått en stadsarkitekt Den 1 september fick planchef Åsa Lindborg ett utökat uppdrag som stadsarkitekt. Detta är ett led i arbetet med de intensiva planer för stadsutveckling som pågår i Stenungsund. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/stenungsundharfattenstadsarkitekt.5.20e332cb15e5148b922d48e.html Mon, 04 Sep 2017 15:31:07 +0200 Stenungsundshem miljösatsar med solceller Just nu monteras solceller på kvarteret Fregatten i Stenungsund, som förutom bostäder även inrymmer kulturhus Fregatten, Stenungsunds bibliotek och Molekylverkstan. När arbetet är klart i mitten av september kommer 184 kvadratmeter av taket att täckas av solcellsmoduler, skriver bolaget i ett pressmeddelande. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/stenungsundshemmiljosatsarmedsolceller.5.72c3261615e09f2472fe36c4.html Thu, 31 Aug 2017 16:36:21 +0200 Vernissage av utställningen Inverkan i Galleri Koch På lördag den 2 september öppnar utställningen Inverkan på Galleri Koch i Kulturhuset Fregatten. Missa inte möjligheten att få se fantastiska smycken av smyckeskonstnärerna Hanna Liljenberg, Linnéa Eriksson och Karin Roy Andersson. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/vernissageavutstallningeninverkanigallerikoch.5.62c3f31d15e03ed2972ba300.html Fri, 25 Aug 2017 15:01:24 +0200 Nu är vi över 26 000 invånare Stenungsunds kommun växer! Den 30 juni passerade vi 26 000 invånare. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) var vi då 26 034 personer bosatta i kommunen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/nuarviover26000invanare.5.27ef9ca915e07938c3b41820.html Thu, 24 Aug 2017 16:34:01 +0200 Träffpunkt för anhöriga under hösten Nu drar "Ljusglimten" igång igen. I höst håller vi till på Tallåsen i Blå Hallen Kringlekärrsvägen 8-12. Kom och fika, samtala och andas ut en stund. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/traffpunktforanhorigaunderhosten.5.3e36521015e01217daf41f70.html Mon, 21 Aug 2017 13:40:03 +0200 Delta i projektet Klimatsmarta hem Vill du leva mer hållbart? Nu söker vi lägenhetshushåll som vill delta i projektet Klimatsmarta hem! Under 8 veckor får du utmaningar för att leva mer hållbart och minska din energianvändning. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/deltaiprojektetklimatsmartahem.5.2375207615dac0245aee0a67.html Tue, 15 Aug 2017 11:07:24 +0200 Dags för nytt lånekort på Stenungsunds bibliotek  Från och med onsdagen den 16 augusti är du välkommen till biblioteket i Kulturhuset Fregatten för att hämta ditt nya bibliotekskort. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/dagsfornyttlanekortpastenungsundsbibliotek.5.2375207615dac0245ae74a40.html Mon, 14 Aug 2017 13:44:49 +0200 Busskort för gymnasieelever Elev som är skriven i Stenungsund och som går i friskola skall hämta sitt busskort på Nösnäsgymnasiet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/busskortforgymnasieelever.5.2375207615dac0245ae6a9df.html Mon, 14 Aug 2017 13:26:39 +0200 Extra öppettider för spolplatta Alla bottenmålade båtar som tas upp i kommunens hamn (Norra Hamnplan) ska spolas av med högtryckstvätt på en så kallad spolplatta. Nu finns 2017 års extra öppettider för spolplattan upplagda. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/extraoppettiderforspolplatta.5.7e19596115dabec0417811e4.html Tue, 08 Aug 2017 09:20:49 +0200 Regional plan för transportinfrastruktur Västra Götalandsregionen har tagit fram ett förslag på regional plan för transportinfrastrukturen 2018–2029. Du kan lämna synpunkter på förslaget. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/regionalplanfortransportinfrastruktur.5.761cd04215dabef8a9e2c2ff.html Mon, 31 Jul 2017 22:33:22 +0200 Uppdatering: Vattnet är tjänligt i Bastevik Uppdaterat 5 augusti: Resultatet från provtagningen i Bastevik visar att vattnet är tjänligt och det finns inga bakterier i badvattnet. Däremot kan vattenprover inte identifiera om det finns parasiter i vattnet eller inte. Informationsskylten som kommunen har satt upp vid badplatsen kommer att sitta uppe i några dagar till. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/uppdateringvattnetartjanligtibastevik.5.157e2afb15d3ac8d0adc171a.html Thu, 27 Jul 2017 08:00:00 +0200 Jordens resurser tar slut 2 augusti Den 2 augusti är det Overshoot Day. Det är dagen som vi har använt upp årets ranson av jordens naturresurser. I år infaller Overshoot day sex dagar tidigare än förra året. På bara sju månader har vi förbrukat jordens årsproduktion av ändliga resurser och därmed överskridit naturens eget budgetförråd. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/jordensresursertarslut2augusti.5.d44969415d027c43cf65894.html Mon, 24 Jul 2017 08:00:00 +0200 Kalkning med helikopter i Svartedalens naturområde Under vecka 31 kalkas sjöar och våtmarker i Svartedalen med hjälp av helikopter. Se markerat område på kartan nedan. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/kalkningmedhelikopterisvartedalensnaturomrade.5.1b70ef9115d3ac376451d12.html Tue, 18 Jul 2017 15:14:03 +0200 Svenshögens anläggningboende öppnar återigen För kännedom så har Migrationsverket åter upphandlat Svenshögens anläggningsboende som asylboende. Avtalet gäller 129 platser från den 17 juli och inflyttning påbörjas 20 juli, den första gruppen som flyttar in avser ett trettiotal asylsökande från ett boende som Migrationsverket avvecklar. Avtalet slöts under vecka 28 och avser till en början 6 månader. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/svenshogensanlaggningboendeoppnaraterigen.5.6c262fc415d3ab3bbe832426.html Mon, 10 Jul 2017 10:56:19 +0200 Nya räddningsstegar i Stenungsunds hamn Vid gästhamnen utanför kommunhuset och vid brygga P12 vid Kulturhusparken finns nya räddningsstegar med GPS-position. Du som ringer till räddningstjänst och sjöräddning kan ange GPS-koordinaterna, så hittar de lättare. På stegarna finns också hake och livboj. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/nyaraddningsstegaristenungsundshamn.5.645b840415d03a2fe8f4d4d7.html Thu, 06 Jul 2017 10:17:28 +0200 Hundratusentals ålyngel utsatta I veckan har projektet 8-fjordar satt ut ålyngel för sjunde året i rad. Närmare en halv miljon yngel har släppts ut på olika platser i vårt närområde. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/hundratusentalsalyngelutsatta.5.2994e95b15cc545071699d17.html Wed, 05 Jul 2017 11:06:10 +0200 Stenungsund toppar granskning av öppenhet Stenungsunds kommun hamnar i topp i projektet Undervakas kommungranskning av offentlighetsprincipens tillämpning. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/stenungsundtoppargranskningavoppenhet.5.d44969415d027c43cf1e940.html Tue, 04 Jul 2017 08:28:11 +0200 Solceller för ett hållbart Sverige I år satsar kommunens energi- och klimatrådgivning extra på att stötta dig som vill installera solel. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/byggaboochmiljo/solcellerforetthallbartsverige.5.2994e95b15cc54507168369a.html Thu, 29 Jun 2017 14:05:00 +0200 Byggnation av cykelbana på Göteborgsvägen 2-6 Nu är första etappen av den nya cykelbanan längs Göteborgsvägen, mellan Strandvägen och Kyrkvägen, färdig. Det återstår dock en hel del arbete med att göra klart passagerna och tillgänglighetsanpassa. Detta kommer vi att göra i höst. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/byggnationavcykelbanapagoteborgsvagen26.5.773639b215c8657f2a442adf.html Thu, 29 Jun 2017 10:12:24 +0200 Möjlighet till food trucks i Stenungsund Från sommaren 2017 till och med mars 2018 kan du som har en food truck söka tillstånd för att få ställa upp den i Stenungsund. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/mojlighettillfoodtrucksistenungsund.5.773639b215c8657f2a4da092.html Thu, 22 Jun 2017 10:14:20 +0200 Protokoll från kommunfullmäktige den 19 juni Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni 2017 är justerat och tillgängligt. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigeden19juni.5.175083d415c86c573b585913.html Wed, 21 Jun 2017 10:18:45 +0200 Nytt bibliotekskort till hösten I höst införs ett nytt gemensamt bibliotekskort som gäller på alla folkbibliotek i Ale, Kungälv, Lilla Edet, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Då slutar det gamla bibliotekskortet att fungera. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/nyttbibliotekskorttillhosten.5.773639b215c8657f2a4892f8.html Tue, 20 Jun 2017 09:35:26 +0200 Parkleken är igång! Under året och alldeles särskilt under sommaren, är Kulturhusparken en populär plats för barn i alla åldrar. Den omtyckta lekplatsen kompletteras i år med parklek med ledning av parkleksvärdar som kommer finnas på plats.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/parklekenarigang.5.a665c1015c865cc85b79c81.html Wed, 14 Jun 2017 16:23:10 +0200 Tjörn, Stenungsund och Orust arbetar vidare med infrastrukturen Den 13 juni träffades företagare, kommunala tjänstepersoner och politiker i STO-kommunerna för att diskutera infrastrukturen i regionen. Det var ett möte som handlade om den gemensamma satsningen Nordvästsvenska initiativet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/tjornstenungsundochorustarbetarvidaremedinfrastrukturen.5.773639b215c8657f2a444ece.html Mon, 12 Jun 2017 14:00:00 +0200 Debitering för båtuppläggning på Hamnplan Då båtägare ligger kvar med sina båtar på land efter kontraktstidens utgång har vi beslutat att debitera en halv säsong till och med den 16 juni. Därefter debiteras det för en hel säsong. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/debiteringforbatupplaggningpahamnplan.5.773639b215c8657f2a442bb5.html Thu, 08 Jun 2017 15:47:34 +0200 Sommarcafé på Mariagården 27 juni - 13 augusti Fika och njut av Mariagårdens trädgård! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/sommarcafepamariagarden27juni13augusti.5.39e2178d15c0a167b783d43f.html Thu, 08 Jun 2017 11:23:39 +0200 Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 19 juni Måndagen den 19 juni sammanträder kommunfullmäktige klockan 17.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesammantradermandagenden19juni.5.39e2178d15c0a167b783c9d8.html Thu, 08 Jun 2017 09:43:47 +0200 Sommarlovsprogram - fyllt av roliga aktiviteter Sommarlovsprogrammet är fyllt av roliga aktiviteter och det bästa är att allt är gratis! Nyheter som parklek i Kulturhusparken, parkourträning och teaterföreställningar blandas med populära återkommande aktiviteter som Sommarskoj på fritidsgårdarna och Sommarboken på biblioteket. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/sommarlovsprogramfylltavroligaaktiviteter.5.39e2178d15c0a167b783c57e.html Tue, 30 May 2017 08:43:38 +0200 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj Nu är protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 maj justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigessammantradeden22maj.5.39e2178d15c0a167b7825a41.html Mon, 29 May 2017 22:00:50 +0200 Oljeläckage från danskt fartyg Ett fartyg läckte under natten till lördag ut bunkerolja i havet utanför Skagen. Nu har delar av oljan drivit in på svenskt vatten. Det är inget stort utsläpp men det har spritt sig på en omfattande yta i tallriksstora klumpar. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/oljelackagefrandansktfartyg.5.39e2178d15c0a167b78248c4.html Mon, 29 May 2017 10:01:18 +0200 Kommunen flaggar för alla människors lika värde Mellan den 29 maj - 11 juni flaggar Stenungsunds kommun med regnbågsflaggan under HBTQ-festivalen Westpride som hålls i Göteborg. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunenflaggarforallamanniskorslikavarde.5.39e2178d15c0a167b7823277.html Wed, 24 May 2017 12:46:36 +0200 Andrahandsplatser för båtar uthyres Stenungsunds hamn har några båtplatser från 3 meter till 5,5 meter breda till andrahandsuthyrning. Först till kvarn gäller. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/andrahandsplatserforbataruthyres.5.39e2178d15c0a167b7817a21.html Wed, 24 May 2017 10:48:02 +0200 Ny brygga på Nösnäs badplats Under våren har kommunen satsat på att rusta upp Nösnäs badplats. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/nybryggapanosnasbadplats.5.39e2178d15c0a167b7812c53.html Wed, 24 May 2017 08:14:51 +0200 Badsäsong på gång Vill du bada i havet eller i en sjö? Vi har kommunala badplatser för båda smaker. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/badsasongpagang.5.39e2178d15c0a167b7812bd0.html Tue, 23 May 2017 10:21:42 +0200 Nödlägesövning på Inovyn 23 maj Under tisdag den 23 maj har Inovyn sin årliga nödlägesövning. Företagets interna larm kommer att aktiveras när övning startar och när övningen avslutas ljuder en lång signal som betyder att övningen är över. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/nodlagesovningpainovyn23maj.5.39e2178d15c0a167b7814a85.html Fri, 19 May 2017 08:15:19 +0200 En av Sveriges bästa UF-lärare finns på Nösnäs! Ronnie Johansson var en av fem finalister som tävlade om titeln Årets Lärare under SM i Ung Företagsamhet (UF) i Stockholm 8-9 maj. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/enavsverigesbastauflararefinnspanosnas.5.39e2178d15c0a167b7882b8.html Wed, 17 May 2017 15:47:48 +0200 Kom och fira skolavslutning i Kulturhuset Fregatten! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/komochfiraskolavslutningikulturhusetfregatten.5.39e2178d15c0a167b7867be.html Wed, 17 May 2017 15:47:16 +0200 Välkommen till ”Mötesplats Stenungsund” 18 maj, kl 14.30-16.00 på Stenungsund Arena https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/valkommentillmotesplatsstenungsund.5.39e2178d15c0a167b7867cf.html Wed, 17 May 2017 11:08:03 +0200 Minnesanteckningar kommundelsstämman Spekeröd, Jörlanda, Stora Höga 25 april 2017 Nu finns minnesanteckningarna inklusive frågor & svar från kommundelsstämman https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/minnesanteckningarkommundelsstammanspekerodjorlandastorahoga25april2017.5.39e2178d15c0a167b785e6e.html Wed, 17 May 2017 07:29:42 +0200 Konferens med integration i fokus Under en eftermiddag samlades drygt 70 personer som runt om i kommunen möter ensamkommande barn och unga i sin vardag. Frågor kring samverkan och information, asylprocessen, psykisk hälsa och fritidsaktiviteter diskuterades. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/konferensmedintegrationifokus.5.39e2178d15c0a167b783adb.html Mon, 15 May 2017 14:01:23 +0200 Information om Brudhammars förskola Brudhammars förskola är i behov av ett omfattande underhålls- och renoveringsarbete. Nu föreslås förskolan rivas för att ge plats åt en ny och större förskola på samma tomt. Nu ska politikerna ta beslut i frågan. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/informationombrudhammarsforskola.5.39e2178d15c0a167b7836d.html Wed, 10 May 2017 11:34:42 +0200 Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 22 maj Välkommen till kommunfullmäktige måndagen den 22 maj klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesammantradermandagenden22maj.5.6ef73fd115b76dc20d638e67.html Mon, 08 May 2017 16:06:47 +0200 Letar du sommarjobb inom vård och omsorg? Letar du sommarjobb inom vård och omsorg och är över 18 år - välkommen på öppet hus på Tallåsen den 11 maj kl 17.30 https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/letardusommarjobbinomvardochomsorg.5.6ef73fd115b76dc20d634564.html Sat, 06 May 2017 01:19:51 +0200 Vinnarna på Galan'17 korade! Våra fantastiska företagarne träffades på Stenungsbaden för att hylla Årets Företagare, Årets Unga Företagare samt ÅretsTurismföretagare. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/vinnarnapagalan17korade.5.6ef73fd115b76dc20d62e1ab.html Fri, 05 May 2017 10:50:56 +0200 Stenungsunds Segelsällskap är årets förening Bildnings-och socialutskottet har vid sitt sammanträde den 4 maj beslutat att tilldela Stenungsunds Segelsällskap, StSS, utmärkelsen som årets förening 2017. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/stenungsundssegelsallskapararetsforening.5.6ef73fd115b76dc20d62cada.html Wed, 03 May 2017 17:53:27 +0200 Välkommen att uppleva våren på Mariagården Den 8-11 maj är det full aktivitet i Stenunge by och på Mariagården. Vill du lära dig att odla i hink och kruka, gjuta i betong eller kanske lära dig att beskära dina träd?   https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/valkommenattupplevavarenpamariagarden.5.6ef73fd115b76dc20d6283e4.html Wed, 03 May 2017 15:20:04 +0200 Starta grannsamverkan och båtsamverkan Vilka rör sig i ditt bostadsområde? Vilka håller till i hamnen? Inbrott, stölder och skadegörelse sker ofta i skydd av anonymitet. Grannsamverkan och båtsamverkan är ett sätt att bryta igenom den och minska risken för inbrott och stölder. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/nyheter/nyhet2/startagrannsamverkanochbatsamverkan.5.6ef73fd115b76dc20d628283.html Wed, 03 May 2017 10:30:00 +0200 Bygg och Utveckling i Stenungsund! Du som är fastighetsägare är varmt välkommen på en nätverksträff om mark och etablering hos oss på Stenungsunds kommun. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/byggochutvecklingistenungsund.5.835da6715b1cd36d811bbdf.html Tue, 02 May 2017 09:24:21 +0200 Bowlinghallen har nu stängt Bowlinghallen i Stenungsund Arena har nu stängt och öppnar igen i privat regi i samband med att den nya simhallen står klar i juni 2018. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/bowlinghallenharnustangt.5.6ef73fd115b76dc20d62500f.html Thu, 27 Apr 2017 09:04:49 +0200 Gästhamnskontoret fraktas till sin plats Här kommer vårt gästhamnskontor åkande till sin plats i centrala Stenungsund! Vi förbereder nu inför en härlig säsong och inför att kontoret öppnar i juni. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/gasthamnskontoretfraktastillsinplats.5.6ef73fd115b76dc20d6197d5.html Wed, 26 Apr 2017 13:25:23 +0200 Vad du vill att kommunen ska jobba för gällande kulturlivet? Beredning vuxna och äldre vill veta vad du tycker att kommunen ska jobba med gällande kulturlivet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/vadduvillattkommunenskajobbaforgallandekulturlivet.5.6ef73fd115b76dc20d617657.html Wed, 26 Apr 2017 11:01:43 +0200 Valborgsfirande på Mariagården Välkommen på ett traditionellt valborgsfirande på Mariagården söndagen den 30 april klockan 19. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/valborgsfirandepamariagarden.5.6ef73fd115b76dc20d617366.html Tue, 25 Apr 2017 09:01:31 +0200 Servicen till företagen förbättras - Stenungsund bäst på livsmedelstillsyn Bit för bit förbättras kommunernas service till företagen i Göteborgsregionen. Sedan 2009 har Nöjd-Kund-Index klättrat från 62 till 68. Men det ligger fortfarande något under snittet för riket. Stenungsund är den kommun som får bäst index när det gäller livsmedelstillsyn. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/servicentillforetagenforbattrasstenungsundbastpalivsmedelstillsyn.5.6ef73fd115b76dc20d612db9.html Mon, 24 Apr 2017 14:35:55 +0200 Välkommen på kommundelsstämma för Spekeröd, Stora-Höga, Jörlanda tisdagen den 25 april! Vill du vara med och samtala om frågor i ditt närområde? Tisdagen den 25 april klockan 18.30 hålls kommundelsstämma i Jörlandagården. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/valkommenpakommundelsstammaforspekerodstorahogajorlandatisdagenden25april.5.6ef73fd115b76dc20d612a8e.html Fri, 21 Apr 2017 08:58:40 +0200 Ung i Stenungsund i Galleri Koch En samlingsutställning med blandade konstverk skapade av ungdomar i Stenungsund. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/ungistenungsundigallerikoch.5.6ef73fd115b76dc20d6b328.html Thu, 20 Apr 2017 14:21:45 +0200 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april Protokollet från kommunfullmäktige sammanträde tisdagen den 18 april är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigessammantradeden18april.5.6ef73fd115b76dc20d69720.html Tue, 11 Apr 2017 10:36:45 +0200 Nösnäsgymnasiet satsar på elevernas hälsa Under två dagar har åtta stycken idrottslärare, skolsköterskor och ämneslärare utbildats i FMS som är ett sätt att stötta elever i att minska stress och att vilja ta ansvar för sin hälsa. Med hjälp av personliga elevhälsoprofiler knyter man samman kroppen, livsstilen och skolarbetet till en helhet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/nosnasgymnasietsatsarpaelevernashalsa.5.835da6715b1cd36d811de07.html Fri, 07 Apr 2017 14:17:13 +0200 Nösnäsbiblioteket  - ett skolbibliotek i världsklass Nösnäsgymnasiets bibliotek har gjort det igen! För andra året i rad tilldelas biblioteket utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Det är fackförbundet DIK som ligger bakom utmärkelsen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/nosnasbiblioteketettskolbibliotekivarldsklass.5.835da6715b1cd36d8114e5b.html Thu, 06 Apr 2017 19:10:12 +0200 Kommunfullmäktige sammanträder tisdagen den 18 april Välkommen till kommunfullmäktige tisdagen den 18 april klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesammantradertisdagenden18april.5.835da6715b1cd36d8112ed1.html Wed, 05 Apr 2017 07:47:42 +0200 Välkommen att söka stöd från Kulturmiljonen! Har du/ni idéer om ett kulturprojekt som kan beröra och få positiva effekter för invånare i flera kommuner i Göteborgsregionen? https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/valkommenattsokastodfrankulturmiljonen.5.5d6fa8b015ad4fb17e41dc33.html Tue, 04 Apr 2017 15:25:05 +0200 Jobbskuggardagen den 5 april är större än någonsin  Succén med jobbskuggardagen i Stenungsunds kommun fortsätter för fjärde året i rad. Personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa har möjlighet att skugga en annan person på hens arbetsplats. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/jobbskuggardagenden5aprilarstorreannagonsin.5.835da6715b1cd36d81d6c7.html Tue, 04 Apr 2017 08:39:50 +0200 Cykelvänlig Arbetsplats 2017 -  nu med elcykel Anmälan till årets upplaga av Cykelvänlig Arbetsplats är nu öppen. I år finns möjlighet för de som deltar att låna en elcykel. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/trafikinfrastruktur/trafikochinfrastruktur/cykelvanligarbetsplats2017numedelcykel.5.835da6715b1cd36d81c801.html Tue, 28 Mar 2017 12:33:10 +0200 Rekryteringsträff Vård och omsorg Intresserad av jobb? Representanter från kommunerna Ale, Kungälv, Orust, Stenungsund och Tjörn finns på plats! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/rekryteringstraffvardochomsorg.5.5d6fa8b015ad4fb17e4214c6.html Thu, 23 Mar 2017 10:00:03 +0100 Earth Hour på lördag den 25 mars Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 lokal tid är det dags för Earth Hour – världens största miljömanifestation. Under en timme släcker vi våra lampor för att visa engagemang för klimatet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/earthhourpalordagden25mars.5.5d6fa8b015ad4fb17e411663.html Mon, 20 Mar 2017 10:49:53 +0100 Arbetet med ett enat Bohuslän fortsätter Förra veckan välkomnande Tanums kommun alla Bohusläns kommuner till Vitlycke museum i samarbetet "ett enat Bohuslän", för att ta nästa steg för besöksnäringens utveckling. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/arbetetmedettenatbohuslanfortsatter.5.5d6fa8b015ad4fb17e4b23f.html Fri, 17 Mar 2017 10:26:09 +0100 Vill du bli kontaktperson? Socialtjänsten Stenungsund söker nu kontaktpersoner för uppdrag till unga och vuxna i Stenungsunds kommun. Kontaktpersonen fungerar framför allt som en medmänniska och vän, att vara någon som man kan dela sina intressen med eller bara kunna ringa till när man vill prata. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/villdublikontaktperson.5.5d6fa8b015ad4fb17e43937.html Fri, 17 Mar 2017 09:31:56 +0100 Företagsamma elever från Nösnäsgymnasiet skördade medaljer på UF-mässa Entreprenörskap på riktigt 2017 är en regional mässa för Ung Företagsamhet. Under mässan får alla som driver UF-företag i Göteborgsregionen möjlighet att ställa ut, visa upp och sälja sina varor eller tjänster. Under mässan koras även årets UF-företag i en rad kategorier. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/foretagsammaeleverfrannosnasgymnasietskordademedaljerpaufmassa.5.5d6fa8b015ad4fb17e4376e.html Thu, 16 Mar 2017 08:55:18 +0100 Protokoll från kommunfullmäktige den 13 mars 2017 Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 mars 2017 är nu justerat och kan läsas. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/protokollfrankommunfullmaktigeden13mars2017.5.5d6fa8b015ad4fb17e4782.html Wed, 15 Mar 2017 09:34:02 +0100 Ronnie Johansson - Årets Lärare i Ung Företagsamhet Ronnie Johansson, lärare på Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet, är Årets Lärare i Ung Företagsamhet Göteborgsregionen. Det stod klart under prisutdelning vid invigningen av Ung Företagsamhetsmässan. Utmärkelsen är ett kvitto på den höga kvalitet som Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet håller. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/ronniejohanssonaretslarareiungforetagsamhet.5.3b26625d15ad0286b0c886.html Tue, 14 Mar 2017 09:49:04 +0100 Ny politisk majoritet i Stenungsund Under kommunfullmäktiges sammanträde i måndags utsågs Bo Pettersson (S) till nytt kommunalråd och tillika ordförande i kommunstyrelsen. Linda-Maria Hermansson (C) blir nytt oppositionsråd. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/nypolitiskmajoritetistenungsund.5.7c57a9f415acba0059939a.html Mon, 06 Mar 2017 18:47:15 +0100 Kommunfullmäktige 2017-03-13 - kompletterad ärendelista Välkommen till kommunfullmäktige måndag 13 mars klockan 18.00 i kulturhuset Fregatten - Stenungesalen https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktige20170313kompletteradarendelista.5.51c78a4215a3ff8218f38049.html Mon, 06 Mar 2017 15:28:27 +0100 Föreslå Årets Förening 2017 Vilken förening tycker du ska få utmärkelsen Årets Förening? https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/foreslaaretsforening2017.5.51c78a4215a3ff8218f34ebc.html Wed, 01 Mar 2017 13:43:40 +0100 Inspirationsdag för elever och företagare Varje år så anordnar Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet en inspirationsdag med föreläsningar för både elever och näringsliv. I år är temat Personlig utveckling och dagen bjuder på inspirerande föredrag med Linda-Maria Härsjö, Johnie Berntsson, Niklas Modig och Erik Modig. De brinner alla för prestation i världsklass. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/inspirationsdagforeleverochforetagare.5.51c78a4215a3ff8218f284b5.html Wed, 01 Mar 2017 11:21:14 +0100 Kan själv! - en ljudupplevelse för de allra minsta  På torsdag den 2 mars öppnar Galleri Koch i Kulturhuset Fregatten dörrarna för utställningen Kan själv!. Det är en utställningsmiljö där små barn, 0-2 år, kan skapa, utforska och upptäcka ljud på sina villkor. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/kansjalvenljudupplevelsefordeallraminsta.5.51c78a4215a3ff8218f27b80.html Wed, 01 Mar 2017 07:00:04 +0100 Den 1 mars öppnar ansökan till sommarens feriearbete Stenungsunds kommun anordnar omkring 200 ferierarbeten runt om i kommunens olika verksamheter. Du som kan söka dessa arbeten ska vara mantalsskriven i Stenungsunds kommun. Du går i grundskolans årskurs 9, första eller andra året på gymnasiet.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/den1marsoppnaransokantillsommarensferiearbete.5.51c78a4215a3ff8218f25160.html Mon, 20 Feb 2017 10:15:38 +0100 Allt fler ungdomar hittar till Kulturhuset Fregatten Från och med måndagen den 20 februari finns fritidsledare på plats i Kulturhuset Fregatten. – Det är viktigt för oss att möta ungdomarna där de finns, och vi märker att allt fler ungdomar kommer till Kulturhuset Fregatten, säger Pia Solefors, chef Kultur och Fritid. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/alltflerungdomarhittartillkulturhusetfregatten.5.51c78a4215a3ff8218ff1e7.html Thu, 16 Feb 2017 10:53:09 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13 Kommunfullmäktiges protokoll från 2017-02-13 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20170213.5.51c78a4215a3ff8218f3a0f.html Tue, 07 Feb 2017 15:26:37 +0100 Sportlovsprogram för barn och unga Under vecka 7 finns det många roliga aktiviteter för sportlovslediga barn och ungdomar. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/sportlovsprogramforbarnochunga.5.5a64c3a8159d51a45911af03.html Mon, 06 Feb 2017 16:50:03 +0100 Stenungsund deltog på bygg- och utvecklingsdag I fredags deltog kommunen på bygg- och utvecklingsdagen i Partille. Under dagen träffades bygg- och fastighetsbolag och Göteborgsregionens tillväxtkommuner. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/stenungsunddeltogpabyggochutvecklingsdag.5.5a64c3a8159d51a459124255.html Sat, 04 Feb 2017 07:00:03 +0100 Kommunen överklagar beslut om modul Skolmodulen på Stora Höga-skolan saknar bygglov. Tekniska myndighetsnämnden har beslutat att modulen ska bort innan 25 april. Fastighetsfunktionen i kommunen kommer nu att överklaga beslutet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/kommunenoverklagarbeslutommodul.5.5a64c3a8159d51a45911ab7a.html Tue, 31 Jan 2017 16:46:39 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2017-01-30 Kommunfullmäktiges protokoll från 2017-01-30 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20170130.5.5a64c3a8159d51a45911294d.html Sat, 28 Jan 2017 11:56:30 +0100 Välkommen till Jobb och utbildningsmässan 2017, Fregatten 2 feb kl 12.00-17.00 Här sammanförs arbetssökande med arbetsgivare och även den som funderar över en utbildning träffar representanter från skolorna på mässan. Omkring 1200 personer brukar varje år besöka tillställningen som arrangeras av arbetsförmedlingen. Sektor Socialtjänst är med och söker semestervikarier inför sommaren 2017 och representeras av våra Jobbambassadörer https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/valkommentilljobbochutbildningsmassan2017fregatten2febkl12001700.5.5a64c3a8159d51a45919212.html Fri, 27 Jan 2017 07:41:12 +0100 KF 2017-01-30 Länk till webbsändningen Här hittar du länk till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde 2017-01-30 kl. 18.00. Välkommen in. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kf20170130lanktillwebbsandningen.5.5a64c3a8159d51a45915b5e.html Tue, 24 Jan 2017 11:18:39 +0100 Nyinvigning av Kulturhuset Fregatten    1992 byggdes Kulturhuset Fregatten med visionen om att vara ett möjligheternas hus och i år fyller Kulturhuset 25 år.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/nyinvigningavkulturhusetfregatten.5.14360e3c159c931d0053f29.html Tue, 17 Jan 2017 17:04:59 +0100 Kulturskola för funktionsvarierade Tillsammans med Tjörn, Orust och Lilla Edet har Stenungsunds kommun fått ett bidrag från GRs kultur och fritidschefsnätverk Kulturmiljonen, på 154 000 kr för att ge målgruppen funktionsvarierade tillgång till kulturskolans verksamhet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/kulturskolaforfunktionsvarierade.5.55495991159a051f7ec675f.html Tue, 17 Jan 2017 12:42:41 +0100 Stenungsund satsar på kompetensutveckling i förskolan Under fler år har utbildning och kompetensutveckling varit i fokus i den kommunala förskolan. – Vi har satsat på vidareutbildning och ett systematiskt kvalitetsarbete i förskoleverksamheten under flera år och vi kan se att det skapar större samsyn bland personalen och definitivt inneburit en bättre förskoleverksamhet för barnen, säger Per Andersson Sellén, verksamhetschef förskola. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/stenungsundsatsarpakompetensutvecklingiforskolan.5.55495991159a051f7ec6bff.html Wed, 04 Jan 2017 08:25:22 +0100 Störningar i telefonin till hemsjukvården Sedan en tid tillbaka har det visat sig att alla inkommande samtal inte når vår hemsjukvård. Vi arbetar tillsammans med Telia för att lösa problemet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/storningaritelefonintillhemsjukvarden.5.58d164c815922afe55f27ac8.html Tue, 03 Jan 2017 11:20:30 +0100 Årsredovisning 2016 för dig som är ställföreträdare Årsredovisningen ska vara inlämnad senast före 1 mars https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/godmanforvaltareformyndare/overformyndare/arsredovisning2016fordigsomarstallforetradare.5.58d164c815922afe55f24c20.html Thu, 22 Dec 2016 15:13:06 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-19 Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-12-19 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20161219.5.58d164c815922afe55f2784.html Thu, 22 Dec 2016 11:53:06 +0100 De bygger broar mellan skola och näringsliv Praktikanterna Cornelia och Alexander har byggt en webbplattform där företag kan lägga upp projekt som de vill att gymnasielever ska ta sig an. Syftet är att göra det enklare för skolan och näringslivet att samarbeta och ge skolelever verklighetsbaserade uppgifter att arbeta med. Webbplattformen togs fram på uppdrag av Hogia inom ramen för praktikprogrammet Tekniksprånget. Den ska börja användas redan till våren av Nösnäsgymnasiet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/debyggerbroarmellanskolaochnaringsliv.5.58d164c815922afe55f200d.html Mon, 19 Dec 2016 11:04:12 +0100 Felaktiga fakturor gällande vård- och äldreomsorg Tyvärr har det gått ut felaktiga fakturor gällande vård- och äldreomsorg. Detta beror på ett tekniskt fel. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/felaktigafakturorgallandevardochaldreomsorg.5.154f460615900ad4e57c9bb.html Mon, 19 Dec 2016 08:50:04 +0100 KF 2016-12-19 Länk till webbsändningen Här hittar du länk till webbsändningen av kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-19 kl. 18.00. Välkommen in. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kf20161219lanktillwebbsandningen.5.154f460615900ad4e57c44d.html Thu, 15 Dec 2016 08:49:51 +0100 Kulturskolan får bidrag från Kulturrådet Kulturskolan i Stenungsund har beviljats 320 000 kronor i bidrag från Kulturrådet. Det ska användas under 2017 till att utveckla och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i Kulturskolans verksamhet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/kulturskolanfarbidragfrankulturradet.5.154f460615900ad4e57611.html Wed, 07 Dec 2016 08:24:30 +0100 Svenska elever bättre i PISA Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/svenskaeleverbattreipisa.5.2a970541587537a4a53998b.html Mon, 28 Nov 2016 18:38:07 +0100 Anteckning från kommundelsstämma Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum, Hallerna 2016-11-24 Nu finns anteckningarna från kommundelsstämman 2016-11-24att läsa. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningfrankommundelsstammahasselbackenkopperkyrkenorumhallerna20161124.5.2a970541587537a4a51f4c6.html Thu, 24 Nov 2016 11:40:11 +0100 Skolval för läsåret 17/18 Nu finns det möjlighet för er att göra ett skolval för läsåret 2017/2018 via vår hemsida https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/skolvalforlasaret1718.5.2a970541587537a4a512d30.html Thu, 24 Nov 2016 09:46:23 +0100 Decemberprogram på Kulturhuset Fregatten Mycket musik i december! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/decemberprogrampakulturhusetfregatten.5.2a970541587537a4a5128af.html Tue, 22 Nov 2016 10:24:48 +0100 Driftiga ungdomar ordnar julbasar med stöd av Stenungslanten Under hösten har sex tjejer som går i sjuan tillsammans, med hjälp från Stenungslanten, startat upp arrangörsgruppen ”Sju knutar”. Deras första evenemang var ett halloweendisco för barn och nu planeras en julbasar för fullt. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/driftigaungdomarordnarjulbasarmedstodavstenungslanten.5.510a21a91587024ae15d34.html Mon, 21 Nov 2016 12:03:45 +0100 Välkommen på Jul i vårt hus i Kulturhuset Fregatten Kom till Kulturhuset lördagen den 26 november! Då laddar vi upp inför advent och julen och fyller kulturhuset med musik, pyssel och teater. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/valkommenpajulivarthusikulturhusetfregatten.5.2a970541587537a4a59830.html Thu, 17 Nov 2016 09:53:45 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-14 Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-11-14 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20161114.5.510a21a91587024ae15b0d.html Wed, 16 Nov 2016 10:22:57 +0100 Kommunfullmäktige 2016-11-14 webbsändning Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-11-14 webbsändes. Du kan se sändningen på bifogad länk. Detta är en mjukstart inför kommunfullmäktige 2012-12-19 då vi webbänder i såväl realtid som i efterhand. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktige20161114webbsandning.5.173e5c5c158662c055938f1.html Wed, 16 Nov 2016 10:15:15 +0100 Anteckningar från temastämma-Hällungen 2016-11-10 Nu finns anteckningarna från temastämma-Hällungen 2016-11-10 att läsa. Denna temastämma anordnades av kommundelsstämmopresidierna för Ucklum-Svenshögen och Ödsmål. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningarfrantemastammahallungen20161110.5.173e5c5c158662c05593859.html Wed, 09 Nov 2016 09:11:15 +0100 Kommundelsstämma för Hasselbacken, Kopper, Kyrkenorum och Hallerna 2016-11-24 Vill du ha information eller ställa frågor om viktiga frågor i ditt närområde? Torsdag den 24 november kl 18.30 är du välkommen till din kommundelsstämma i Nösnäsgymnasiets aula. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommundelsstammaforhasselbackenkopperkyrkenorumochhallerna20161124.5.2459bee9157da8787c239bd4.html Fri, 04 Nov 2016 11:34:16 +0100 Stenungsunds skolor rankas högt av Föräldraalliansen Varje år gör Föräldraalliansen en skolranking, och i år hamnar Stenungsund på plats 15 av landets 290 kommuner. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/stenungsundsskolorrankashogtavforaldraalliansen.5.2459bee9157da8787c22ba45.html Thu, 03 Nov 2016 09:42:42 +0100 Viktor Olsson är årets kulturstipendiat Igår beslutade Kommunstyrelsens Bildnings- och socialutskott att Viktor Olsson ska tilldelas årets kulturstipendium med motiveringen: https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/viktorolssonararetskulturstipendiat.5.2459bee9157da8787c228846.html Tue, 01 Nov 2016 08:22:37 +0100 Nya lagar om skuldsanering från 1 november 2016 Den 1 november träder två nya lagar om skuldsanering i kraft, som ska göra det lättare att söka och klara en skuldsanering. Den ena lagen ersätter nuvarande skuldsaneringslag och den andra om F-skuldsanering riktar sig till nuvarande företagare, före detta företagare eller närstående till företagare. De nya lagarna syftar till att fler skuldsatta ska ansöka om skuldsanering. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/nyalagaromskuldsaneringfran1november2016.5.2459bee9157da8787c222e08.html Fri, 28 Oct 2016 13:08:12 +0200 Avtalet för Lärarlönelyftet mellan Stenungsunds kommun och fackliga representanter är nu klart Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/avtaletforlararlonelyftetmellanstenungsundskommunochfackligarepresentanterarnuklart.5.2459bee9157da8787c218b6e.html Thu, 27 Oct 2016 16:16:38 +0200 Enkät till föräldrar med barn i förskola och pedagogisk verksamhet Under november skickas en enkät ut till alla vårdnadshavare som har barn från två år och uppåt på en förskola eller pedagogisk verksamhet i Stenungsunds kommun. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/enkattillforaldrarmedbarniforskolaochpedagogiskverksamhet.5.2459bee9157da8787c2163ce.html Wed, 26 Oct 2016 09:13:15 +0200 Novemberprogram på Kulturhuset Fregatten! Nu är vårt novemberprogram klart - musik, författarmöte, barnteater, vernissage och mycket mer! https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/novemberprogrampakulturhusetfregatten.5.2459bee9157da8787c212eed.html Mon, 24 Oct 2016 17:08:04 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-17 Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-10-17 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20161017.5.2459bee9157da8787c2e6af.html Wed, 19 Oct 2016 16:04:11 +0200 Socialtjänsten besöks av kollegor från Riga I förra veckan fick socialtjänsten i Stenungsund besök av två kollegor ifrån Lettlands huvudstad Riga. Besöket är en del i ett utbyte mellan olika länders socialtjänster som anordnas av den Europeiska Socialchefsföreningen. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/socialtjanstenbesoksavkollegorfranriga.5.2459bee9157da8787c216cf.html Thu, 06 Oct 2016 13:10:47 +0200 Webbseminarium för dig som registrerat en enskild firma I höst erbjuder Skatteverket kostnadsfria webbseminarium för dig som nyligen har registrerat en enskild firma. I webbseminariumen får du veta mer om bokföring, moms och preliminärskatt. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/webbseminariumfordigsomregistreratenenskildfirma.5.465ac95a1576fae7d3e1589f.html Fri, 30 Sep 2016 10:57:40 +0200 Skoljogg för alla elever på Kyrkenorumskolan Kyrkenorumskolan anordnade "Skoljoggen" för alla elever. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/skoljoggforallaeleverpakyrkenorumskolan.5.465ac95a1576fae7d3e5662.html Mon, 26 Sep 2016 09:29:57 +0200 Elever från Spekerödskolan – de ungas röst på Bok och Biblioteksmässan I fredags besökte 15 elever i årskurs 6 från Spekerödskolan Bok och Biblioteksmässan i Göteborg för att på scen berätta om sin medievardag och hur de jobbar med digitala medier i klassrummet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/eleverfranspekerodskolandeungasrostpabokochbiblioteksmassan.5.3f7e68bb1574cf8018cb44b.html Thu, 22 Sep 2016 10:41:48 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-19 Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-09-19 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160919.5.3f7e68bb1574cf8018c1d88.html Tue, 20 Sep 2016 10:22:00 +0200 Kommunen får bra betyg av företagarna Företagarna är mer än nöjda med Stenungsunds kommun. Det visar en enkät från Svenskt Näringsliv där företagare varje år får möjligheten att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. I år klättrar Stenungsunds kommun 20 placeringar sedan 2015 och hamnar på plats 53 i rankningen av Sveriges 290 kommuner. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/kommunenfarbrabetygavforetagarna.5.60078be41572ce2fa33d3c3.html Mon, 19 Sep 2016 07:09:10 +0200 Stenungsunds skolor visar på goda resultat i ny undersökning från Lärarnas riksförbund I rapporten ”Lika tillgång till lika utbildning” från Lärarnas riksförbund rankas Sveriges kommuner inom fem olika områden; elevresultat, likvärdighet, effektiv resursanvändning, höga lärarlöner och hög behörighet bland lärarna.  https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/stenungsundsskolorvisarpagodaresultatinyundersokningfranlararnasriksforbund.5.60078be41572ce2fa3333be.html Thu, 08 Sep 2016 08:39:50 +0200 Biblioteket ska döpa om avdelningen med böcker för dig mellan 7-13 år. Hjälp oss med namnförslag! Avdelningen med böcker för unga mellan 7-13 år har sedan biblioteket öppnade i Kulturhuset Fregatten hetat samma sak. Det ska det bli ändring på nu. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/biblioteketskadopaomavdelningenmedbockerfordigmellan713arhjalpossmednamnforslag.5.3bb54731156fae05c007c82.html Thu, 01 Sep 2016 15:00:36 +0200 Olympiska spel för årskurs 4-6 på Kyrkenorumskolan För att främja gemenskap, lära känna varandra mer och knyta band över klassgränserna har Kyrkenorumskolan arrangerat ett eget OS. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/olympiskaspelforarskurs46pakyrkenorumskolan.5.5c67d069156a0771ac43636b.html Fri, 26 Aug 2016 08:52:36 +0200 Rökfri skola och skolgård på Nösnäsgymnasiet Nu tar Nösnäsgymnasiet steget och blir en helt rökfri skola. Med information och utbildning kommer man aktivt arbeta för att minska antalet rökare. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/barnutbildning/utbildningochbarnomsorg/rokfriskolaochskolgardpanosnasgymnasiet.5.5c67d069156a0771ac41e539.html Tue, 16 Aug 2016 11:49:44 +0200 Träffpunkt för anhöriga under hösten Nu drar "Ljusglimten" igång igen. I höst håller vi till i kommunhuset på Strandvägen 15. Kom och fika, samtala och andas ut en stund. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/omsorghjalp/omsorgochhjalp/traffpunktforanhorigaunderhosten.5.6ecf38f91568c2b35b22e06.html Wed, 22 Jun 2016 21:47:50 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-06-20 Kommunfullmäktiges protokoll från 2016-06-20 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160620.5.38196f881555207437212e26.html Tue, 14 Jun 2016 17:56:21 +0200 Anteckningar från kommundelsstämma Centrum - Stora Askerön 2016-06-09 Nu finns anteckningarna från kommundelsstämman i Centrum - Stora Askerön 2016-06-09 att läsa. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningarfrankommundelsstammacentrumstoraaskeron20160609.5.1a7b635b154e57d3e0442be8.html Fri, 10 Jun 2016 12:31:46 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-05-30 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160530.5.1a7b635b154e57d3e042f458.html Wed, 01 Jun 2016 15:46:02 +0200 Byggnation av ny simhall vid Stenungsund Arena Området mellan Stenungsund Arena och Nösnäsgymnasiet är avspärrat för byggnation av kommunens nya simhal. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/byggnationavnysimhallvidstenungsundarena.5.1a7b635b154e57d3e0413de6.html Wed, 18 May 2016 11:30:44 +0200 Anteckningar från kommundelsstämma Ödsmål 2016-05-11 Nu finns anteckningarna från kommundelsstämman i Ödsmål 2016-05-11 att läsa. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningarfrankommundelsstammaodsmal20160511.5.53c18064154be2be9b425ba.html Mon, 16 May 2016 12:34:35 +0200 Årets Företagare och Unga Företagare i Stenungsund har korats Under fredagen hölls Galan’16 där Årets Företagare och Unga Företagare korades i STO-regionens respektive kommuner. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/aretsforetagareochungaforetagareistenungsundharkorats.5.1cd31d5d154b2615c722cd5.html Wed, 27 Apr 2016 11:26:04 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-25 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160425.5.133c72f0154478ade42666e.html Thu, 14 Apr 2016 14:45:37 +0200 Anteckningar från kommundelsstämma Spekeröd, Jörlanda Stora Höga 2016-04-07 Nu finns anteckningarna från kommundelsstämman Spekeröd, Jörlanda Stora Höga 2016-04-07 att läsa. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningarfrankommundelsstammaspekerodjorlandastorahoga20160407.5.318949ab1540d3dc8b02a98.html Fri, 01 Apr 2016 15:41:27 +0200 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-31 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-31 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160331.5.7930f68415388cf7cb526408.html Thu, 24 Mar 2016 16:13:02 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-21 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-03-21 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160321.5.7930f68415388cf7cb5d6e7.html Wed, 23 Mar 2016 15:35:49 +0100 Företagare som funderar på att bygga? För att underlätta för dig som företagare finns nu en kontaktperson på verksamheten Bygglov, som kommer att prioritera företagares ärenden. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/naringslivarbete/naringslivocharbete/foretagaresomfunderarpaattbygga.5.7930f68415388cf7cb595f4.html Tue, 08 Mar 2016 17:31:27 +0100 Anteckningar från kommundelsstämma Ucklum - Svenshögen 2016-03-03 Nu finns anteckningarna från kommundelsstämman Ucklum - Svenshögen 2016-03-03 att läsa. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/anteckningarfrankommundelsstammaucklumsvenshogen20160303.5.60f0bc1a1533a414bdbdd78.html Thu, 25 Feb 2016 11:57:18 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-22 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-02-22 är nu justerat. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160222.5.52008d53153110e26881b07.html Thu, 21 Jan 2016 17:50:33 +0100 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-18 Kommunfullmäktiges protokoll 2016-01-18 är nu justerat https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunochpolitik/kommunfullmaktigesprotokoll20160118.5.69f8a01815262ce57d41218.html Fri, 15 Jan 2016 14:29:48 +0100 Ladda ner vår nya app "Ung i Stenungsund" Appen "Ung i Stenungsund" är till för dig som är ung eller förälder/vårdnadshavare i Stenungsunds kommun. I appen får du information om vad som är på gång i kommunens ungdomsverksamhet. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/upplevagora/upplevaochgora/laddanervarnyaappungistenungsund.5.6715c6a0152437759ddccb.html Wed, 27 Aug 2014 15:30:42 +0200 Vision "Stenungsund 2035" är antagen Hur ska Stenungsund vara som plats att leva och bo på, arbeta i och besöka 2035? Kommunfullmäktige har antagit vision "Stenungsund 2035". https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/vision2035/vision2035/visionstenungsund2035arantagen.5.42d9cbd9147fb5182e5253e5.html Tue, 26 Mar 2013 15:37:47 +0100 Seminarium om hållbar utveckling Med anledning av kommunens pågående visionsarbete föreläste Peter Örn den 25/3 i Kulturhuset Fregatten för förtroendevalda och tjänstemän. https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/vision2035/vision2035/seminariumomhallbarutveckling.5.652b27ec13d8590c2511d3f.html Tue, 19 Feb 2013 08:41:06 +0100 Från presskonferensen den 18 februari om Vision Stenungsund 2035 Nu tar Stenungsunds kommun ett krafttag för framtiden. Hur ska Stenungsund vara som plats att leva och bo på, arbeta i och besöka 2035? https://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/kommunpolitik/kommunensorganisation/kommunfullmaktige/vision2035/vision2035/franpresskonferensenden18februariomvisionstenungsund2035.5.7055e51a13c412d5c7a619b.html