Stenungsunds kommunvapen

Utryckningsorganisation

Detta är den styrka vi har tillgång till vid en insats. Klicka gärna på bilden för mer information och för att se vilka fordon respektive styrka använder.

Räddningschef i beredskap Insatsledare Snabbinsatsstyrkan Kommunal styrka Förstärkningsstyrka Industristyrka Utryckningsorganisation

4180 Ledningsbil

RCB Räddningschef i beredskap

Räddningschef i beredskap har en inställelsetid på 90 sekunder. Arbetsuppgifter vid en insats är kontakter med ägare/försäkringsbolag, andra myndigheter/företag, information till media och allmänhet, samt att säkerställa beredskap för andra larm.

Fordon: en ledningsbil (Ford Mondeo 2009) utrustad med kommunikationsutrustning.

4080 Insatsledare

Insatsledare

Insatsledare har en inställelsetid på 90 sekunder Arbetsuppgifter: Fördela uppgifter, samordna och leda dom olika styrkorna.

Fordon: Ledningsbil (Volvo V70 2005) utrustad med indikering och kommunikationsutrustning.

4060 Snabbinsatsfordon

Snabbinsatsstyrka

Snabbinsatsstyrkan har en inställelsetid på 90 sekunder och larmas på alla typer av händelser Arbetsuppgifter: Livrädda, varna allmänhet vid fara, begränsa skadan vid en brand, vatten och is livräddning.

Fordon: Dodge RAM 3500 årsmodell 2010 utrustad med högtrycksläcksystem, losstagningsvertyg för trafikolyckor, vatten och islivräddningsutrustning, andningsskydd.

4010 Släckbil/Räddningsbil

Styrka 1 K

Styrka 1 K har en inställelsetid på 5 minuter, larmas på nästan alla typer av händelser. Arbetsuppgifter: Rökdykning, släcka bränder, losstagning vid trafikolyckor.

Fordon: Scania P 340 årsmodell 2009, utrustad med vattentank 3000 liter, skumtank 400 liter, verktyg för losstagning vid trafikolyckor, stegar, pumpkapacitet 2800 liter/minut

4030 Hävare

Styrka 2 K

Styrka 2 K har en inställelsetid på 8 minuter, larmas vid brand i byggnad, händelser på riskindustrin, samt andra omfattande händelser. Arbetsuppgifter: köra höjdfordon,  köra skum eller vatten, avlösa vid rökdykning.

Fordon: Volvo FL 7  årsmodell 1989 med en Bronto hävare/stege på 22 meter, utrustad med vattenkanon och andningsskydd.

4140 Tankbil

Lastväxlare Scania 124

årsmodell 1998 för att kunna transportera vattencontainer, skumcontainer, kemcontainer, stor skadeplatscontainer, andningsskyddscontainer, skogsbrandcontainer, mm.

4040 Lastväxlare

Tankbil Volvo FM 9

årsmodell 2005 med skum/vattentank 1000 respektive 9000 liter, utrustad med vatten/skumkanon på 5000 liter. pumpkapacitet 5000 l/minut Används vid brand i byggnad och som skydd vid trafikolyckor.

4070 Utbildningsfordon

Transportfordon VW-pickup

används för att köra ut slang, luftpaket, drivmedel, dricksvatten, mm vid en omfattande brand eller olycka.

4360 Industribefälsbil

Industribefäl

med inställelsetid på 90 sekunder Arbetsuppgifter: Bedöma risker, fördela arbetsuppgifter vid en händelse på någon av riskindustrierna.

Fordon: Ledningsbil Toyota RAV 4 årsmodell 2003 utrustad med mätinstrument och kommunikationsutrustning

4310 Industribrandbil

Industristyrkan

har en inställelsetid på 5 minuter, larmas vid alla händelser på riskindustrin.
Arbetsuppgifter: Rök/kemdykning, kylning, brandsläckning av gas och vätskebränder.

Fordon: Scania P380 årsmodell 2008 utrustad med vattentank 5000 liter, skumtank 1000 liter, pulverkula 500 kg, förhöjt lågtryck, pumpkapacitet 9000 liter samt separat skumpump, Kanon på fjärrmanövrerad 15 meters bom för skum/vatten eller pulver, bakre vatten/skumkanon på 5000 liter/minut, sprinklersystem, gasvarningssystem, kem- och andningsskydd.

4340 Lastväxlare industrin

Tankbil

med lastväxlarflak normalt med skumflak på 8000 liter,  utrustad med vatten/skumkanon på 5000 liter. pumpkapacitet 5000 l/minut Används vid brand alla händelser på riskindustrin.

Senast uppdaterad av System, 2014-01-30

Tipsa en kompis

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203