Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Räddningstjänsten i Stenungsund

Vill du jobba med oss?

Bor och arbetar du i Stenungsund, har god fysisk kondition och är intresserad av att hjälpa människor? Då kan du vara den vi söker.

Räddningstjänsten är i behov av brandpersonal på deltid (RIB). Att arbeta som brandman ställer stora krav på god hälsa och fysisk arbetsförmåga. Före en eventuell anställning genomförs därför tester av fysisk och praktisk arbetsförmåga samt en hälsoundersökning. Arbetsmiljöverket har särskilda krav för arbete med rök- och kemdykning. Som deltidsbrandman har du beredskap var fjärde vecka, på arbetet och i bostaden. Under beredskap skall du planera din verksamhet så att du i alla situationer kan uppfylla kravet på inställelsetid. Vi förutsätter att du har ansvarskänsla, lätt att samarbeta och god kondition. Då arbetsplatsen har kvinnor men är ganska mansdominerad ser vi gärna fler kvinnliga sökande eller personer med annan etnisk bakgrund.

För mer information, kontakta Göran Andtbacka på telefon 0303-73 81 11 eller mejla till raddning@stenungsund.se

Räddningstjänstens uppgift är att rädda liv, egendom och miljö samt att arbeta förebyggande för att minska antalet bränder och olyckor, genom information, rådgivning, utbildning och tillsyn.

Vi är 14 anställda på stationen under dagtid. Dagpersonalen arbetar med förebyggande, övning, utbildning, tillsyn, säkerhetssamordning m m, men även operativt när "larmet går".

Därutöver har vi en utryckningsstyrka, där några arbetar heltid, men huvuddelen är en deltidskår, dvs de som arbetar i kåren har andra civila jobb som t ex industiarbetare, elektriker, snickare, lärare el dyl. Den kommunala utryckningsstyrkan har beredskap 24 timmar om dygnet under en vecka var fjärde vecka.

Totalt är vi 16 heltidstjänster och 60 deltidsanställda

Politiskt lyder vi under samhällsbyggnadsutskottet.

Klicka på rutorna nedan för mer information.
Samhällsbyggnadsutskottet Säkerhetssamordning Operativt Förebyggande Räddningstjänstens organisation
Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Britta Johansson, 2014-05-02

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203