Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Räddningstjänsten i Stenungsund

Räddningstjänsten arbetar för att minska samhällets risker, förebygga olyckor samt att utföra räddningsinsatser när olyckan är framme.

  För att kunna klara detta uppdrag genomför räddningstjänsten olycksförebyggande insatser på flera olika sätt. Vi genomför till exempel tillsyn, handlägger tillståndsärenden gällande brandfarlig och explosiv vara och är delaktiga i kommunens samhällsplanering.

  Dessutom arbetar vi med att utbilda och sprida information om hur medborgarna, företagen och kommunens anställda kan förebygga brand och andra olyckor i hemmet, på jobbet och fritiden.

  Vi är 14 personer på Räddningstjänststationen under dagtid. Dagpersonalen arbetar med förebyggande, övning, utbildning, tillsyn, säkerhetssamordning m m, men även operativt när "larmet går".

  Därutöver har vi en utryckningsstyrka, där några arbetar heltid, men huvuddelen är en så kallad deltidskår, det vill säga de som arbetar inom räddningstjänsten har andra civila jobb som t ex industriarbetare, elektriker, snickare, lärare el dyl. Den kommunala utryckningsstyrkan har beredskap 24 timmar om dygnet under en vecka var fjärde vecka. Vi har också specialutbildade brandmän och befäl som rycker ut vid händelser inom den petrokemiska industrin. Denna industriutbildade utryckande styrka har beredskap 24 timmar om dygnet under en vecka var femte vecka.

  Totalt är vi 14 heltidstjänster och 60 deltidsanställda. Räddningstjänstens tjänstemanna-organisation ligger parallellt med kommunens sektorer och politiskt lyder vi under samhällsbyggnadsutskottet. 

  Klicka på rutorna nedan för mer information.
  Samhällsbyggnadsutskottet Säkerhetssamordning Operativt Förebyggande Räddningstjänstens organisation

  Räddningstjänsten samarbetar med de kringliggande kommunerna vad gäller tillgång på räddningsstyrkor och har ett fördjupat samarbete med Tjörn och Lilla Edet genom en gemensam ledning och befälsorganisation.
  Läs mer om räddningstjänsten, vår organisation och våra målsättningar i handlingsprogrammet.

  Senast uppdaterad av Johanna Nyberg, 2015-05-12

  Tipsa en kompis

  Besöksadress:
  Strandvägen 15
  444 31 Stenungsund

  Postadress:
  Stenungsunds kommun
  444 82 Stenungsund

  Växel: 0303-73 00 00
  Fax: 0303-73 82 35
  E-post: kommun@stenungsund.se

  Org.nummer: 212000-1298
  Bankgiro: 430-7203