Stenungsunds kommunvapen
Företag

För Företag/Förening

Här hittar ni information riktad till företag och föreningar, till exempel hur ni ska gå tillväga för att förebygga brand och olyckor.

Anläggningsskötare

Varje ägare av ett automatiskt brandlarm är skyldig att ha minst två utbildade anläggningsskötare. Utbildningen ger kunskap om anläggningens funktion, skötsel och handhavande.

Brandskyddsansvarig

Alla verksamheter ska enligt lagen om skydd mot olyckor arbeta systematiskt med sitt brandskydd (SBA) och ha en brandskyddsansvarig.

Brandskyddskontrollant

Kontrollen och underhållet av brandskyddet är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet för att upprätthålla en säker miljö. 

Brandfarlig vara

Rätt hanterade blir brandfarliga varor en minimal säkerhetsrisk på din arbetsplats. Med utbildad personal förhindrar ni att olyckor inträffar.
Läs mer om brandfarlig vara här

HLR, Hjärt- och Lungräddning

På mindre än två timmar lär du dig att agera vid ett hjärtstopp, andningsstopp och medvetslöshet. Våra instruktörer vägleder dig så du känner dig trygg och säker. Du kan göra en skillnad genom att veta hur du ingriper.
Läs mer om HLR, Hjärt- och Lungräddning här

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.
Läs mer om Systematisk brandskyddsarbete här

Tillstånd

Enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd vid hantering av större mängder varor som bedöms som brandfarliga. Exempel på detta är brandfarliga gaser (gasol, vätgas), brandfarliga vätskor (bensin, diesel, brännolja) samt vissa andra brandfarliga varor (Ammoniumnitrat, väteperoxid). Tillståndsärendet prövas av Räddningstjänsten som även svarar för den fortlöpande tillsynen.
Läs mer om tillstånd och tillstånds ansökan här


Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Stf räddningschef

Lars Strandh
tel: 0303-73 81 02
lars.strandh@stenungsund.se

Brandingenjör

Erik Leveau
tel: 0303-73 81 07
erik.leveau@stenungsund.se

Insatsledare

Jörgen Simonsson
tel: 0303-73 81 03
jorgen.simonsson@stenungsund.se

Senast uppdaterad av Johanna Nyberg, 2015-11-19