Stenungsunds kommunvapen

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din vårdcentral kan du ha rätt till den kommunala hemsjukvården.

Vårdbehovet prövas individuellt och planeras i samråd med den enskilde, närstående och hemsjukvården. Arbetet i hemsjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen.

Hemsjukvården bygger främst på planerad sjukvårdsverksamhet, mer akuta ärenden sköts hos vårdcentralen. Besöker du i normala fall vårdcentralen och blir tillfälligt sjuk, skall du vända dig till vårdcentralen.

Vård Omsorg ansvarar för sjukvården i hemmet upp till sjuksköteskenivå.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) kan nås via kontaktuppgifterna i högerspalten.

Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2015-02-06

Kontakt

Verksamhetschef Vård Omsorg

Särskilt boende och Hemsjukvård
Noomi Holmberg
0303-73 83 80
noomi.holmberg@stenungsund.se

Enhetschef Hemsjukvård

Ann-Catrin Muhl
0303-73 87 48
ann-catrin.muhl@stenungsund.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Helena Törneröd
0303-73 83 18
helena.mas.tornerod@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203