Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Blanketter - Överförmyndaren

Kontakt

Enhetschef

Pernilla Andemore

Handläggare

Helena Maxon
Caroline Olsson
Nathalie Fjellman
0303-73 82 23
overformyndaren@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203