Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Modersmål i förskolan

Läroplanen för förskolan lyfter fram vikten av ett bra stöd till barn med annan språklig och kulturell bakgrund. Dessa barn har rätt till modersmålsstöd i förskolan.

"Förskolan skall sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål." Lpfö 98:10

De kommunala förskolorna i Stenungsund arbetar med att öka kompetensen och utveckla ett interkulturellt arbetssätt i förskolan. En av förskollärarna arbetar på del av sin tjänst med att implementera rutiner för ett interkulturellt arbetssätt.
Barn lär i vardagen, därför är vår strävan att erbjuda modersmålsstödet i verksamheten genom tillgång till tvåspråkig personal och att barnet erbjuds plats på en förskola där modersmålet finns representerat.

Via Skolverkets hemsida Tema Modersmållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan Du läsa mer.

Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2012-04-05

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 253-0244