Stenungsunds kommunvapen
Ucklumskolan

Ucklumskolan

Välkommen till Ucklums förskola och skola läsåret 16/17!

Enheten består av en förskoleavdelning Lille Skutt med barn 1-5 år och 4 klasser, f-klass och så 1-3. Förskolan har 4 personal och skola/fritids har 10 personal.                                           Förskolan ligger i en fristående byggnad på ena sidan av skolgården. F-klass och åk 1 samt f-1-fritids  finns i stora skolhuset och åk 2 och  3, samt 2-3-fritids finns i paviljongen mitt emot förskolan.                       

Ucklum ligger ca 1 mil från Stenungsund i ett naturskönt område med skog och ett stenkast från sjön Hällungen. Ucklums förskola och skola drivs i kommunal regi.                Förskoleavdelningen är en syskonavdelning och klasserna är åldershomogena.

På Ucklums enhet strävar vi efter att alla barn/elever ska trivas.   
Alla som kommer hit ska känna sig välkomna och mötas med respekt.  
Förskolan/skolan ska vara en trygg och positiv plats för barn, elever och personal.

På Ucklums enhet kommer vi att fortsätta arbetet från förra läsåret med att se oss som en enhet som ser barnet från 1 – 10 år och tänker att vi på detta sätt får en större helhetssyn på varje barn och har möjlighet att lära känna både dem och deras vårdnadshavare bättre. Vi tror också att detta ger större trivsel och trygghet och i förlängningen ett ökat lärande. Vi hoppas kunna öka antalet  aktiviteter där vi samverkar över gränserna, förskola/skola, både barn och personal, under det här läsåret. 

Värdegrund  

På Ucklums förskola/skola strävar vi efter att alla elever ska trivas.    
Alla som kommer till förskolan/skolan ska känna sig välkomna och mötas med respekt.                                                                                                                                                                                              Förskolan/skolan ska vara en trygg och positiv plats för barn/elever och anställda. Ucklums förskola och skolas  värdegrund är en viktig del för att skapa en bra skola/förskola. 

Vi arbetar enligt GRETA

Gemenskap, Respekt, Empati, Trivsel och Ansvar

VISION för Ucklums enhet

Att med det lilla formatet i den vackra miljön skapa trygga, glada, vetgiriga barn som går vidare med en stor lust att lära och en tilltro till sig själva om att:

”Jag vill och jag Kan”

Kontakt

Adress

Mellangårdsvägen 10
444 94 Ucklum

Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

​Rektor

Helen Svanberg Wirén
0303-73 25 64
helen.svanbergwiren@stenungsund.se

Expedition

Tina Söderqvist
0303-73 80 85

Kontaktuppgifter Fritids

Fritids F-1 0722-03 67 24

Fritids 2-3 0733-15 48 52

Skolsköterska

Carolina Roos
0303-73 80 91
carolina.roos@stenungsund.se

Specialpedagog

Lena Feuk
0709-93 50 91
lena.feuk@stenungsund.se

Skolkurator

Jennie Bergius
0303-73 80 78
jennie.bergius@stenungsund.se

Sjukanmälan

0515-86 931
https://stenungsund.skola24.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av Maria Lundmark, 2017-01-12