Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Gång- och cykelväg Krontofta - Kolhättan, Trafikverkets samrådsremiss

Publicerad: 2013-03-06 14.52

Trafikverket har gjort en förstudie för gång- och cykelväg mellan Krontofta och Kolhättan längs väg 770. Förstudien är ute på samråd och det finns möjlighet att lämna yttranden över förstudien. Läs mer.

Trafikverket har upprättat en förstudie för väg 770, i syfte att utreda möjligheterna att anlägga gång- och cykelväg på delen Krontofta-Kolhättan.

Trafikverket önskar få in yttrande på framtagen förstudie senast 2013-03-18. Yttrande sänds vänligen till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge, med referens till ovanstående projekt, märkt TRV 2013/9146.

Med vänlig hälsning

Mark Rodger, projektledare Trafikverket

Länk...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Lena Jansson, 2013-03-06

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203