Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Utbyggd Bohusbana gynnar många

Publicerad: 2013-02-14 09.31

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande i Orust kommun, Lars-Åke Gustavsson, Kungälvs kommun, Anders Holmensköld, Tjörns kommun, Martin Johansen,  Uddevalla kommun, Henrik Sundström samt Stenungsunds kommun, Kent Sylvan.

Vid ett informellt möte den 23 januari träffades representanter från fem kommuner och Näringsdepartementet samt Trafikverket. Kommunerna påpekade nödvändigheten av att Bohusbanan byggs ut.

Drygt 70 000 pendlare – viktig arbetsmarknadsregion

Med små medel går det att åstadkomma stora förbättringar ökad turtäthet, robusthet och tålighet. De fem kommunerna utgör nästa stora pendlingsstråk till Göteborg med sina 150 000 invånare som vill bidra till den regionala tillväxten och är en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion.

Nödvändig för att klara rekrytering

Samhällsnyttan med en utbyggnad är mycket stor, exempelvis pendlar närmare 70 000 varje dag till arbete från de fem kommunerna. Därtill kommer pendling för studier. Under sommartid tillkommer även fritidsboende och besökare. En bättre infrastruktur krävs även för att klara rekryteringsbehovet till företag och kommuner, det vill säga skapa tillväxt.

Samarbete framgångsrikt enligt Näringsdepartementet

Magnus Oldenburg från Näringsdepartementets transportenhet, välkomnade det goda initiativet med kommunernas samarbete och sa att erfarenhetsmässigt är det ett framgångsrik sätt att nå resultat i infrastrukturfrågor. Han lovade föra fram kommunernas tankar inom departementet. Trafikverkets representant, Alf Rodin, påtalade vikten av att ta fram samhällsnyttan.

Behåll och utveckla kollektivtrafiken i väntan på Bohusbanan

När Bohusbanan byggs ut ökar antalet resenärer markant på alla stationer längs vägen. Innan den utbyggda Bohusbanan står klar är det angeläget att behålla och utveckla befintliga kommunikationer
Hos kommunerna finns en stor vilja att växa och vara en del av och bidra till regionens utveckling.

Fem kommuner med attraktivt boende och rikt näringsliv

Bland annat erbjuder man ett omfattande och diversifierat näringsliv, ambitiösa byggplaner för bostäder och industrimark samt rekreationsmöjligheter.

De fem deltagande kommunerna var Uddevalla, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust.

Senast uppdaterad av Lena Jansson, 2013-02-14

Tipsa en kompis

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203