Stenungsunds kommunvapen
Stenungsund deltar i Plug In som är ett nationellt projekt och som samordnas regionalt av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med mål att minska avbrotten i gymnasieskolan och att få unga som tidigare avbrutit sin skolgång att slutföra sina gymnasiestudier eller få arbete.
Stenungsund är en av flera kommuner som ingår i projektet och vi planerar att förbättra/utöka samverkan mellan olika kommunala förvaltningar, myndigheter och organisationer i Stenungsunds kommun. Elever och unga som riskerar avbrott eller som har avbrutit sina studier har väldigt olika bakgrund och behov, men majoriteten av dem har varit i kontakt med flera myndigheter. Vi vill skapa en organisation där den unge står i centrum och myndigheterna samverkar kring personen istället för att personen skickas runt. Stenungsund vill också utveckla nya metoder för att motivera elever att stanna i skolan eller komma tillbaka till skolan.  Skolan ska anpassas bättre efter individens behov och vi behöver fler verksamheter och tillvägagångssätt för att nå eleven där han eller hon står idag. Plug In medfinansieras av Europeiska socialfonden och projektägare är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  Sammanlagt deltar omkring 60 kommuner i landet varav sju finns inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Läs mer om Plug In:

GR: länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SKL:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stenungsunds kommun
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Telefon: 0303-73 00 00
Hemsida: www.stenungsund.se
E-post: kommun@stenungsund.se