Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Kommundelsstämma den 14 mars för dig som bor i Spekeröd, Jörlanda eller Stora Höga

Publicerad: 2013-02-18 08.31

Vill du vara med och samtala om angelägenheter i ditt närområde, nu och i framtiden? Då är du välkommen till vår kommundelsstämma Torsdagen den 14 mars kl 18.00 i Stora Höga Arena

Vid mötet tar vi bland annat upp följande:

  • Välkommen att diskutera framtidens Stenungsund!
    Vi vill veta hur du vill ha det i Stenungsund och i din kommundel i framtiden när det gäller till exempel bostäder, kommunikationer,
    utbildning, miljö och fritid. Dina åsikter är viktiga när en ny vision för kommunen ska arbetas fram. Detta är ett led i kommunens medborgardialog. Meningen är att vi ska samtala i mindre grupper där politiker vill veta vad du tror om framtiden i vår kommun.
  • Övriga aktuella frågor  som den nya skolan i Spekeröd och Getskärs camping.

Du har som vanligt när det är kommundelsstämma möjlighet att själv ställa frågor till ansvariga politiker angående sådant som berör dig eller andra invånare i kommunen.

Skriv ner det du vill att vi ska ta upp och skicka via e-post till kommunens brevlåda kommun@stenungsund.se senast måndagen den 4 mars. Vi tar inte upp anonyma skrivelser. Det är bra om du själv medverkar på stämman då det kan behövas förtydligande och du kanske vill ställa följdfrågor.

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2014-06-26

Tipsa en kompis

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203