Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Kommundelsstämma den 14 mars för dig som bor i Spekeröd, Jörlanda eller Stora Höga

Publicerad: 2013-02-18 08.31

Vill du vara med och samtala om angelägenheter i ditt närområde, nu och i framtiden? Då är du välkommen till vår kommundelsstämma Torsdagen den 14 mars kl 18.00 i Stora Höga Arena

Vid mötet tar vi bland annat upp följande:

  • Välkommen att diskutera framtidens Stenungsund!
    Vi vill veta hur du vill ha det i Stenungsund och i din kommundel i framtiden när det gäller till exempel bostäder, kommunikationer,
    utbildning, miljö och fritid. Dina åsikter är viktiga när en ny vision för kommunen ska arbetas fram. Detta är ett led i kommunens medborgardialog. Meningen är att vi ska samtala i mindre grupper där politiker vill veta vad du tror om framtiden i vår kommun.
  • Övriga aktuella frågor  som den nya skolan i Spekeröd och Getskärs camping.

Du har som vanligt när det är kommundelsstämma möjlighet att själv ställa frågor till ansvariga politiker angående sådant som berör dig eller andra invånare i kommunen.

Skriv ner det du vill att vi ska ta upp och skicka via e-post till kommunens brevlåda kommun@stenungsund.se senast måndagen den 4 mars. Vi tar inte upp anonyma skrivelser. Det är bra om du själv medverkar på stämman då det kan behövas förtydligande och du kanske vill ställa följdfrågor.

Bokmärk/Dela

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2014-06-26

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203