Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Från Kommunfullmäktige 18 februari

Publicerad: 2013-02-19 11.03

Ett par av de ärenden som kommunfullmäktige beslutade den 18 februari var om en policy för markförsörjning samt mark för rast- och serviceplats vid norra infarten.

Policy för markförsörjning
Kommunfullmäktige antog en markpolicy för Stenungsund för att det ska bli tydligt vilka ambitioner kommunen har för markförsörjning. För att tillgodose behovet av mark för bostäder, företag och övrig samhällsservice ska vi föra en aktiv markpolitik och hålla en hög planberedskap

Rast- och serviceplats vid norra infarten
Man beslöt även att avsätta mark vid norra infarten till Stenungsund för att utveckla en naturlig rast- och serviceplats för resenärer.

Senast uppdaterad av Lena Jansson, 2013-02-19

Tipsa en kompis

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203