Stenungsunds kommunvapen

Du är här:

Västsvenska paketet och trängselskatt - för en attraktiv, hållbar och växande region

Göteborgsregionen växer och en förutsättning för att regionen ska kunna växa ytterligare är goda och hållbara transporter.

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järnvägar för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. Infrastrukturpaketet innehåller bland annat följande:  

Kollektivtrafiksatsningar

Satsningar för att möjliggöra för fler och snabbare resor med kollektivtrafiken.

Västlänken

En åtta km lång dubbelspårig tågtunnel med tre stationer vid Centralstationen, Haga och Korsvägen. Tunneln ska underlätta resande, ge ökad kapacitet, plats för fler tåg och snabbare resor. Projektering pågår och beräknas ta cirka 7-8 år. Byggnation cirka 9-10 år.

Marieholmsförbindelsen

En biltunnel under Göta älv med tillhörande förbindelselänkar. Syftar till att öka kapaciteten och göra gods och persontransporter mer tillförlitliga. Byggstart tidigast 2014.

Götaälvbron

Ny bro ersätter den gamla kommer vara tillgänglig även för cyklister och gångtrafikanter. Planeras vara klar innan 2020.

Ny knutpunkt

Ny knytpunkt skapas för tåg-, buss- och spårvagnstrafik i Gamlestaden i Göteborg.

Övriga satsningar

Bullerplank, cykelfrämjande åtgärder, förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet, digitala informationssystem och mobila tjänster.
Ta gärna en titt på denna filmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om Västsvenska paketet!

Trängelskatt

Från och med den 1 januari 2013 kommer trängselskatt att tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg. Syftet är bättre framkomlighet, minskad negativ miljöpåverkan och delfinansiera det Västsvenska paketet.
Läs mer om trängselskatt här
Hur betalar man skatten?

För mer information om västsvenska paketet sewww.vastsvenskapaketet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
För information om resor med kollektivtrafiken se www.vasttrafik.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad av Robert Andreasson, 2014-01-02

Tipsa en kompis

Kontakt

Strandvägen 15
444 31 Stenungsund
0303-73 00 00
kommun@stenungsund.se

Besöksadress:
Strandvägen 15
444 31 Stenungsund

Postadress:
Stenungsunds kommun
444 82 Stenungsund

Växel: 0303-73 00 00
Fax: 0303-73 82 35
E-post: kommun@stenungsund.se

Org.nummer: 212000-1298
Bankgiro: 430-7203